För två veckor sedan, när vi gav oss ut på vår informationsturné till västkustens fiskehamnar, trodde vi inte några skyltar och samtal skulle skapa någon uppståndelse.

Vi hade fel. För många yrkesfiskare är det otänkbart att behöva ta miljöhänsyn vid fisket. ”Koraller går ju inte att äta” och ”skulle fisket vara skadligt hade det ju inte funnits något kvar att skydda där ute” var ett par kommentarer.

Vi häpnade, och fortsatte vår tur.

Men det fanns de som skiljde sig från mängden. Som räkfiskaren Peter Olsson från Smögen. Han vill stänga minst 10 procent av våra hav helt för fiske och fokusera på biologiska ”hot spots”, som han uttryckte det.

I Halland var yrkesfiskarna först väldigt upprörda över vår debattartikel i Hallands Nyheter

Men efterhand kom det fram att ett totalt fiskestopp i Natura 2000-områdena Fladen och Lilla Middelgrund, som vi använt som exempel i vår EU-anmälan,  inte alls är kontroversiellt. ”Vi fiskar i alla fall så lite där”, menade Hallandsfiskarna.

Mot slutet av turen damp också miljöminister Lena Eks brev till länsstyrelserna  ned ute i länen.

Det var bra eftersom både yrkesfiskare och länsstyrelsen i Västra Götaland först inte förstod att vår informationsturné i grunden bara handlar om tillämpningen av miljöbalken och den tillståndsprövning som regeringen tydligt sagt ska gälla även för fisket.

Nu ser vi fram emot länsstyrelsernas svar och hoppas att vi snarast får se en bra stängning av våra marina skyddade havsområden.