I veckan hände något helt fantastiskt.  

Det är inte alltid lätt att dechiffrera vad EU-beslut faktiskt innebär på riktigt. Direktiv och andra politiska riktlinjer går ibland människor över huvudet. Så låt oss nu berätta en solskenshistoria om vad som faktiskt hänt i EU!

Europaparlamentet, där ju många lagar som gäller miljö och naturresurser ju faktiskt stiftas, röstade i veckan igenom ett förslag för att reformera den europeiska fiskeripolitiken. Med siffrorna 502 - 137 - en överväldigande majoritet – gick ett förslag om att rädda Europas hårt pressade fiskebestånd igenom. Man beslutade bland annat om att minska det förlamande överfisket, förbjuda utkast och uppmuntra hållbart fiske och uppbyggda fiskebestånd.

Kort sagt: EU beslutade om att rädda fisken innan den försvinner. Hurra!

Fisken har anledning att fira.

 Reformförslaget innebär:

- stop för överfiske till 2015
-  målsättning att bygga upp fiskbestånden till 2020
- ett riktigt utkastförbud
- ett nätverk av sammanhängande marina reservat
- prioriterad tillgång till fiskeområden för dem som fiskar på ett miljömässigt hållbart sätt
- inrättandet av en särskild kommitté med uppgift att granska om medlemsländerna genomför sina åtaganden

Vi är många som har kämpat för en fiskerireform värd namnet och förslaget som antogs av parlamentet är över förväntan. Tack till alla som stött kampen! Nästa steg blir att övertyga ministerrådet att anta förslaget, vilket inte blir lätt. Men vi har vunnit en viktig delseger! Ut och fira!