Efter helgens nyheter om en norsk forskargrupps beräkningar av klimatkänsligheten har det blivit en del diskussioner. Har klimathotet hittills varit överdrivet? Kan vi luta oss tillbaka? Svaret är: Tyvärr inte.

Vad är egentligen bakgrunden? FN:s klimatpanel har i sina rapporter om läget i klimatforskningen redovisat all forskning om klimatkänslighet. Klimatkänslighet betyder att man tittar på hur mycket temperaturen stiger om koncentrationen av växthusgaser ökar i atmosfären. Ett vanlig sätt att kvantifiera är att beräkna hur mycket temperaturen stiger om vi fördubblar koncentrationen av klimatgaser i atmosfären till 2050. Klimatpanelens bedömning, efter insamling och redovisning av all klimatforskning i senaste rapporten från 2007 (en ny sammanställning kommer publiceras i September i år), är att temperaturen ökar mellan 2 grader och 4.5 grader, där deras bästa gissning är 3 grader. Det fanns alltså redan forskning som tyder på att klimatkänsligheten ligger lägre än tre grader. Den norska rapporten är alltså en till rapport som beräknar temperaturstigningen vid fördubblingen något mildare än forskarens just nu samlade bedömning. Den ifrågasätter inte klimatpanelens rapporter.

Vad skulle det få för konsekvenser om de har rätt? Ingen skulle blir gladare än oss på Greenpeace om så vore fallet, för det betyder att vi har en bättre chans att rädda väldigt många viktiga ekosystem som t.ex. korallreven, och även en bättre chans att avvärja de värsta effekterna av klimatförändringarna. Men det betyder inte att vi kan stanna av i vår strävan att minska utsläppen. Kom ihåg att vi vill hålla temperaturökningen så långt under två grader som möjligt. Just nu har vi så snabbt ökande utsläpp att vi är på väg mot en fyrfaldig ökning av koncentrationen växthusgaser i atmosfären om vi inte snart ändrar trenden. Och då kan temperaturökningen bli väldigt kraftig. Så låt oss hoppas att norrmännen har rätt med sin forskning, men låt oss emellertid agera som om vi inte hade extra tid, så att vi håller oss på den säkra sidan när det gäller klimathotet.

The Greenpeace airship A.E. Bates flies over the brown coal power plant Jaenschwalde in Brandenburg.