Vi kommer att överlämna apberget som en fin gåva till klimatberedningen. Klimatberedningen utreder vad Sverige bör göra för att stoppa klimatförändringarna. OKQ8:s palmoljediesel hör definitivt inte till de smarta lösningarna.

Jag har verkligen ingen lust att sponsra dåliga lösningar! Men det är precis vad mina skattepengar gör, eftersom den svenska regeringen subventionerar palmoljedieseln. Du kör väl inte med regnskog i tanken?

- Apan Iréne