Vattenfall lämnade idag in en ansökan till Strålskyddsmyndigheten om att få undersöka möjligheten att ersätta 1-2 av dagens reaktorer med nya. Har man minsta insikt i det globala eller Europeiska energiläget konstaterar man lätt att det är förnybar energi och energieffektiviseringar som är framtiden.

Ny kärnkraft är bakåtsträvande och bryter mot Vattenfalls ägardirektiv.

Därför kan man tolka Vattenfalls utspel mer som strategi och retorik än som en uppriktig vilja att bygga nya reaktorer. Visst kan man förstå att Vattenfall inte vill utesluta några möjligheter, särskilt när det handlar om 20 TWh el, som är en betydande del av all den el de idag säljer på den nordiska marknaden.

Men genom att lämna in dagens ansökan bryter Vattenfall mot sitt ägardirektiv och visar att de inte tänker bli Sveriges förlängda arm i omställningsarbetet. Istället vill de fortsätta vara en bromskloss som klamrar sig fast vid föråldrade och farliga 1900-talsteknologier som kolkraft och kärnkraft.

Kärnkraft kan nämligen aldrig vara förenligt med att vara ”ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion”:

  • ny kärnkraft kostar över 8 miljarder euro
  • vi har inte någon lösning för det radioaktiva avfallet
  • svenska folket vill satsa på förnybart
  • uran är en begränsad och smutsig resurs
  • ny kärnkraft räddar inte klimatet
  • andra länder och elbolag ställer om och satsar på förnybart och energieffektiviseringar
  • det finns inte tillräcklig kompetens inom industrin
  • processen tar mellan 10-15 år
  • Vattenfall säger t.o.m. i sin ansökan:  ”Vi vet att det på kort eller medellång sikt, varken är möjligt eller lönsamt att ersätta befintliga reaktorer”.

Om vi skulle ta bort de 20 TWh el, som vi idag använder för att värma villor, behöver vi inte ersätta dagens reaktorer. Samtidigt bör vi naturligtvis fortsätta satsa på att bygga ut förnybar energi och energieffektivisera.

Vår energirevolutionsrapport visar hur Sverige kan ställa om till ett helt förnybart energisystem, fasa ut all kärnkraft till år 2030 och minska koldioxidutsläppen med 95 procent till år 2050. Den visar också att det kostar mindre än att satsa på ny kärnkraft.