Idag arrangerar Sverige en specialshow i Doha om klimatförändringen i Arktis och de globala konsekvenserna. Ganska lämpligt kan tyckas med tanke på hur avsmältningen av isen i Arktis redan har förändrat jetströmmarna och därmed vädret i Norden.

Arktis minskade istäcke

Utöver Lena Ek kommer den danske, den grönländske och den kanadensiska miljöministern, och även en representant från Norges regering att närvara. Först kommer de att lyssna till en presentation över lokala och globala effekter av klimatförändringen i Arktis och sedan ska det diskuteras. Frågorna som måste ställas är ju förstås: Vad gör de arktiska länderna själva för att minska utsläppen av växthusgaser så att vi kan undvika en kollaps av det arktiska ekosystemet?

Vi vet att det krävs att 80 procent av alla fossila bränslen måste stanna under mark. Vad gör Danmark, Norge och Kanada åt det? Har de strategier för att minska sina egna utsläpp? Inser även de nödvändigheten att begränsa sin egen produktion av fossila bränslen?

Greenpeace har ju uppmärksammat det omöjliga med utvinningen av oljesanden i Kanada skiffergas i Danmark och oljeborrning i Arktis.

Frågan är om ministrarna fortfarande blundar för de viktigaste frågorna och gröntvättar sina oljebruk här i Doha, eller om vi ser en början av insikt här.