Nuclear plants

De två stora energibolagen E.ON och RWE har beslutat sig för att överge sina planer på att bygga nya kärnkraftverk i Storbritannien. http://uk.reuters.com/article/2012/03/29/uk-eon-rwe-idUKBRE82S09720120329 Beslutet slår den brittiska regeringens energistrategi i spillror då de helt felaktigt fokuserat på kärnkraften som en klimatlösning, istället för att inse att framtidens energisystem kommer att baseras på förnybar energi. Vilket EUockså anser i sin färdplan till år 2050, där förnybart, energieffektiviseringar och smarta kraftnät präglar framtidens energisystem.

Dagens tillkännagivande av RWE och E.ON är egentligen ingen överraskning. Anställda i energisektorn har länge sagt att det bara var en tidsfråga innan de skulle dra sig ur, eftersom de ekonomiska kalkylerna inte skulle gå ihop utan enorma statliga subventioner på miljarder pund. Intressant med tanke på att den svenska regeringen fortfarande inte kunnat klämma ur sig hur en statlig subvention till kärnkraft ska definieras. Inga statliga subventioner får nämligen gå till ny kärnkraft enligt riksdagens beslut som öppnade upp för nya reaktorer.

Kärnkraftsindustrin har skakats om i grunden av katastrofen i Fukushima och fler och fler länder och företag följer Tyskland, Italiens, Schweiz och Belgiens exempel. Siemens har deklarerat att de lämnat kärnkraftsteknologin bakom sig för att istället satsa på framtidens förnybara teknologi. Och för bara några dagar sedan deklarerade Bulgarien att man lägger ner kärnkraftsprojektet Belena efter tio år.  

Titeln på rapporten ”The dream that failed” i the Economist för några veckor sedan säger allt om det läge kärnkraftsindustrin idag befinner sig I http://www.economist.com/node/21549098

Nu vill det till att E.ON tar steget fullt ut och också drar sig ur sina kärnkraftsplaner i finska Pyhäjoki, 16 mil från Skellefteå, samt avvecklar sina föråldrade problemförföljda reaktorer i Sverige.