Lena Ek ringer Kustbevakningen

Idag lovade miljöminister Lena Ek att kontakta landshövdingarna i Sveriges kustlän för att ”be om redovisning när det gäller hur länsstyrelserna informerar kring tillståndsgivningen för bottentrålning i Natura 2000-områden, hur många tillstånd som är sökta och beviljade samt hur tillsynen sker i dessa viktiga områden.”

Det är bra att regeringen nu själva undersöker hur länsstyrelserna sköter sitt uppdrag att skydda marina Natura 2000-områden från destruktivt fiske. Vi vet redan hur det ligger till – INGET län miljöprövar fisket för att säkerställa att det inte skadar våra marina skyddade områden! Fiskarna söker INGA tillstånd i något län. Fisket fortgår i praktiken helt oreglerat, till och med fiske med destruktiva bottentrålar ges fri lejd i våra skyddade områden.

Formellt är det länsstyrelserna som måste kontrollera och sätta stopp för de fiskefartyg som just nu – i strid med miljölagstiftningen – fortsätter att plöja upp våra finaste marina miljöer. Som tillsynsmyndighet måste de se till att inget fiske utan tillstånd sker inom våra marina Natura 2000-områden. För att få tillstånd måste den som vill fiska visa att det kan göras utan att skada miljön.

Rent praktiskt är det Kustbevakningen som måste kontrollera att ingen fiskar illegalt i våra skyddade marina områden. Länsstyrelserna har inte de fartyg och den kompetens som krävs för att sköta övervakningen.

Vi vet också att Kustbevakningens fiskerikontrollanter följer regeringens arbete med frågan och är beredda att göra sitt jobb.

Det hela kokar ned till en enkel fråga. När lyfter miljöminister Lena Ek på luren och ber Kustbevakningen att avhysa alla de fiskefartyg som idag fortsätter bottentråla i våra marina skyddade områden utan tillstånd?

Se även miljöministerns svar på en fråga om detta i riksdagen.