Vi är på tur för havet, just nu i Havstenssund i Bohuslän. Det blev en grå början, ösregn och stormbyar i Strömstad, men nu glittrar kusten i solskenet. Under en veckas tid kommer vi nu besöka fiskehamnar på den svenska västkusten.

Syftet med turen är att informera om att fiske i skyddade havsområden, så kallade marina Natura 2000-områden, måste miljöprövats och ha tillstånd. Exempelvis borde detta göras för fisket som pågår i det skyddade havsområdet Bratten, som ligger precis utanför Smögen här på västkusten.

Greenpeace in Lysekil

Enligt de experter på miljörätt som jag pratat med innebär lagens krav på tillståndsplikt att fisket i Natura 2000-områdena i princip redan är förbjudet, ifall det inte har tillstånd som visar att fisket kan bedrivas utan att djur och natur som ska skyddas i områdena tar skada. 

Några sådana tillstånd har ingen yrkesfiskare idag. Kanske är det inte så konstigt. Här på västkusten har nämligen länsstyrelsen i Västra Götaland klart och tydligt deklarerat att den inte vill tillståndspröva fisket. De har inte ens informerat yrkesfiskarna om kravet på tillstånd. Därför gör vi det nu. 

Istället för att käbbla om vilken lag som ska användas för att förbjuda destruktivt fiske i våra skyddade havsområden vill vi bara att det blir gjort. Idag ligger våra skyddade havsområden nämligen vidöppna för yrkesfisket, en verksamhet som enligt alla experter utgör en av de största farorna mot havsmiljön. Det är helt oacceptabelt.

Förra året deklarerade Sveriges Yrkesfiskares Riksförbunds ordförande Henrik Svenberg att yrkesfiskarna inte var intresserade av att prata med Greenpeace. Men de samtal med fiskare vi hittills haft haft här på turen visar att det inte är något som gäller generellt för alla yrkesfiskare. Många fiskare ser tvärtom behovet av att ställa om till ett mer hållbart fiske.

Havstenssund, där vi är nu, är hemmahamn för flera av de svenska fiskefartyg som fiskar mycket i det skyddade havsområdet Bratten. Nästa vecka fortsätter vår tur till Göteborg och Halland. Vill du få uppdateringar om turen är du välkommen att följa mig på Twitter.