Medan delegaterna här i Doha förhandlar om texten till klimatöverenskommelsen gör sig klimatförändringar påminda igen: supertyfonen härjar i Filippinerna. Den filippinske delegaten pratade om det i dramatiska ordalag: ”istället för att förbereda julfesten kommer vi kanske att räkna våra döda”.

Pulo Anna Island in Palau

Stormen hade egentligen tagit sikte på Palau, men denna gång bytte stormen riktning och förskonade öriket. Men Palau är mycket hotat av klimatförändringarna och därför har landet förberett en ansökan hos Internationella domstolen i Haag om en så kallade opinion angående andra länders stora fossilprojekt. Det de vill ha är ett konstaterande om är följande: 80 procent av alla fossila bränslen måste förbli i marken om vi ska ha en chans att klara oss från katastrofala klimatförändringar med effekter som så gott som raderar Palau från kartan och förstör deras land.

Just nu finns det en rättspraxis som förbjuder att länder utan hänsyn till skadan på grannländer genomför projekt som skulle kunna skada dessa genom miljöförstöring. Just nu gäller lagen direkta effekter som t.ex. giftutsläpp i floder som rinner till grannlandet, men Palau vill gärna veta om det kan gälla även koldioxidutsläpp i atmosfären som ju förstör deras existens. Det visar hur desperata vissa länder har blivit, att de inte längre förlitar sig på att den här processen snabbt nog leder till resultat som garanterar deras överlevnad. En rad klimataktivister med juridisk specialkunskap från bl.a. Yale University i USA hjälper nu Palau med formuleringen av ansökan.

En sådan ansökan som Palau tänker sig måste skickas in till FNs generalförsamling. Och det finns risker: många länder framförallt USA lär inte gilla tanken att via rätten få inskränkningar i sina fossila gärningar. Och Palau är ett mycket fattig land som får biståndspengar av bl.a. USA. Det ryktas om att det i kulisserna pågår utpressning: lämnar ni in ansökan, kan ni glömma biståndspengarna i framtiden. Vi får se hur desperat Palau blir i framtiden, om de sätter sig över det hotet om maffiametoder när de ser det ännu större hotet av total förstörelse.