Idag möts EU:s fiskeriministrar i Bryssel för att bland annat besluta om nästa års kvoter för fisket i Nordsjön, inklusive Skagerrak och Kattegatt. Dessutom röstar EU-parlamentets fiskeutskott om en ny gemensam fiskeripolitik för EU. 

När politikerna anlände till Bryssel imorse möttes de av både Greenpeace och representanter för småskaliga yrkesfiskare från flera länder i Europa. Gemensamt kräver vi nu att ministrarna i första hand tilldelar yrkesfiskare som använder skonsamma fiskemetoder fiskekvoter, på bekostnad av de som bedriver fiske utan några som helst miljöhänsyn. 

På så viss skulle vi kunna behålla de mest hållbara fiskeföretagen när fiskeflottan minskas. Då EU:s fiskeflotta är 2-3 gånger för stor i förhållande till hur mycket fisk det finns i haven måste fiskeflottans kapacitet att fånga fisk minst halveras.

Det är helt avgörande att fiskeministrarna nu lyssnar till forskarnas rådgivning gällande hur mycket fiske som bestånden tål. Hittills har fiskeriministrarna i nära nio av tio fall struntat i dessa råd och istället satt kvoter i linje med vad fiskerilobbyn förespråkat. Det är därför som bara ett av fem fiskbestånd i EU fiskas på ett hållbart sätt idag. Totalt sett är nästan hälften, 47 procent, av EU:s fiskbestånd i Nordostatlanten överfiskade.

Under ministerrådet kommer vi hålla ett särskilt öga på kvoterna för två bestånd. Dels den akut hotade torsken i Kattegatt, som Havsforskningsrådet länge rekommenderat ett totalt stopp för, dels nordhavsräkan i Skagerrak.

Forskarna gör bedömningen att räkbeståndet i Skagerrak inte längre tål lika stora fångster. Därför har Internationella Havsforskningsrådet under de senaste åren rekommenderat allt mindre räkkvoter. Inför nästa år anser forskarna att räkfångsterna måste minskas med ytterligare 36 procent för att inte äventyra beståndet.

Samtidigt avslöjar vår nya rapport Fiskare som fuskar att den svenska räkflottan dumpar över 500 ton fina räkor döda i havet varje år, bara för att öka sina vinster. För att komma åt detta fusk är det nödvändigt att den svenska räkflottan, som är för stor för att vara hållbart lönsam, minst halveras. 

Minskade räkkvoter innebär att behovet av ett minskat antal räkfiskefartyg blir ännu större. Det problemet måste landsbygdsminister Eskil Erlandsson ta tag i så fort han kommer hem från Bryssel. Minst hälften av räkflottans fiskekapacitet måste skrotas för att bli hållbar. 

Kommer politikerna att lyssna till de vetenskapliga råden och minska kvoterna, eller kommer tillåta att för många och effektiva fartyg fiskar ut våra hav i ett år till och därmed kanske kör även räkbeståndet i botten?

Men vad ska de svenska yrkesfiskarna fånga om även räkbeståndet i Skagerrak kollapsar, precis som flera av torskbestånden där redan gjort. Maneter?