Havsanemon

Ett effektivt sätt att både skydda havsmiljön och ge fiskbestånden en chans att återhämta sig efter decennier av överfiske är att inrätta stora marina reservatstängda för all utvinning av naturresurser. Forskarna rekommenderar att mellan 20 och 40 procent av havet stängs för fiske eftersom det skulle ge bäst resultat både för miljön och fångsterna i fisket!

 Sverige har hittills avsatt fem procent av våra hav som marina skyddade områden, men dessa saknar i praktiken helt skydd mot ett av de allvarligaste hoten – yrkesfisket.

 Vi har arbetat länge för att rätta till den här allvarliga bristen i skyddet av havet. Vi har bland annat lagt ned trålhinder för att stoppa förödelsen, anmält Sverige till EU-kommissionen för brott mot miljölagarna och nu senast granskat hur länsstyrelserna infört det skydd som regeringen säger ska finnas på plats.

Granskningen visar att inget av våra kustlän skyddar havet som regeringen och miljöbalken kräver. Flera av våra mest skyddsvärda havområden står i praktiken helt utan skydd, trots att de ska vara skyddade enligt lag.

 Miljöminister Lena Ek lovade så sent som i december förra året riksdagen att ”Om nya uppgifter visar att skyddet av de marina Natura 2000-områdena är bristfälligt, vill jag försäkra att regeringen har för avsikt att åtgärda dessa”.

 Vår nya rapport redovisar län för län hur myndigheterna ser mellan fingrarna på destruktivt fiske i våra skyddade havsområden.

 Därför häpnar man när hennes kollega, landsbygdsminister Eskil Erlandsson, i lördags kommenterade de ”nya uppgifterna” i TV4 Nyheterna genom att säga:

”Vi har inte fått några signaler kring att det behövs några förändringar i den tillståndsprövningsprocess eller lagstiftning som är på området”.

 Regeringens besked är alltså klart. De vill inte ge våra hav ett bättre skydd än det har idag. Någon ambition att leva upp till ens EU:s minimala krav på skydd finns uppenbarligen inte. Det är inte bara en skandal, det är även ett brott mot både svensk och europeisk miljölagstiftning.

 Själv tänker jag börja med att skicka en ”en signal” till regeringen på Eskil Erlandssons Facebook-sida. Gör det ni också. Det är nog bäst att vi ”signalerar” tillsammans, eftersom Eskil är ovanligt lomhörd i den här frågan.