Isadora WronskiJag är fortfaranden i Almedalen där många talar mycket om framtidsfrågor. En självklar framtidsfråga att fokusera på tex i den framtidskommission som regeringen föreslog igår är energiutmaningen. Därför var det mycket glädjande att igår höra Lars Johansson, energipolitisk talesperson för Socialdemokraterna, be Energimyndighetens generaldirektör Thomas Kåberger att ta initiativ till att ta fram en färdplan för hur Sverige kan ställa om till 100 % förnybar energi! Detta är något som Greenpeace länge föreslagit, se tex här och här.

Övriga reflektioner och citat från gårdagens seminarier:

Tomas Wall från Fortum sa på seminariet Den saknade pusselbiten i ett hållbart energisystem: ”Det är ingen tvekan om att vi ser en omställning av energisystemet”. Det talades också om fjärrvärme som en nyckelresurs för den framtida staden och att elbolagens roll kommer att förändras från att bara sälja el till att ta till vara på energi i smarta energieffektiva system. Vidare framhölls informationsteknologins roll och möjligheter att hjälpa elkunder att effektivisera sin elkonsumtion och på så sätt inte behöva betala mer även om elpriset ökar.

Vattenfall hade seminarier om smarta nät och sitt projekt på Gotland där man nu kommer gå in i implementeringsfasen av projektet i höst och hållbara städer. Per Halvarsson, affärsutvecklare av smarta nät i Norra Europa, pratade om energisystemet och sa ”Vi ser omställningen som måste till”. Han sa vidare att ”förnybar energi och smarta nät” ligger mycket högt upp på agendan för svenska högskolor. Fler och fler inser nu att omställningen är ett faktum.

Europaparlamentarikern Lena Ek sa på samma seminarium att långtidsbudgeten för Europa pekar ut omställningen och utvecklingen av smarta nät som ett strategiskt område för att Europa ska kunna få tillväxt. Man kommer att satsa 200 miljarder euro på nya kraftnät och 250 miljarder euro på IT-lösningar för att få fram de smarta näten. Hon sa vidare att Italien faktiskt ligger före Sverige eftersom de redan har en trafiksignalsfunktion på sina elmätare som visar när elen är dyr och när den är billig så att kunderna kan förändra sitt beteende därefter.

Slutsligen sa Annie Johansson (C) på seminariet Fossiloberoende fordonsflotta 2030 att: ”grön energi, gröna shejkrar och grönt guld” är framtiden.

Alla är överens vi håller på att ställa om :-)