Publicerad i Newsmill 2011-06-11


Nu har regeringen bestämt sig och valt en ny ordförande för det krisdrabbade statliga Vattenfall. Greenpeace hade förhoppningar om en nystart efter Lars Westerbergs hastiga avgång. Det fanns stora chanser att se över sammansättningen i styrelsen och tillföra rejält med ny kunskap om framtidens hållbara energisystem.'

Den nya ordföranden behöver djup kunskap om nödvändigheten av en total övergång till förnybar energi inom loppet av en generation, och uppdaterad kunskap om den stora potentialen som modern energismart teknik och förnybar energi innebär. Nu blev det inte så. Men vi i Greenpeace vill ändå ge tre goda råd till den nya styrelsen.

1. Stirra er inte blinda på den kortsiktiga dagordningen utan gör långsiktigt hållbara investeringar. Det står helt klart att Vattenfall befinner sig i ett väldigt utsätt läge på grund av sina förvärv de senaste tio åren i Europa. Kärnkraftsreaktorerna i Tyskland har inte levererat el sedan 2007 och kommer nu att förbli stängda efter det tyska beslutet att avveckla kärnkraften. Kolkraftverken som Vattenfall trots protester från Greenpeace och övriga delar av miljörörelsen har byggt i Tyskland kommer att innebära höga kostnader för koldioxidutsläppen inom en snar framtid. Vattenfalls förhoppningar på koldioxidlagring, s.k. CCS-teknik, som en "quick fix" och billig lösning håller på att krascha.

Hade Vattenfall redan år 2000 lyssnat på rådgivare som visste att den oundvikliga vägen är en total omställning av vårt energisystem, skulle bolaget ha investerat i förnybar energi i Tyskland och haft en mycket bättre position nu. Då kändes det kanske rätt att kunna krama el ur en gammal kärnreaktor i tio år till och känna sig trygg med att man skulle få tilldelning av utsläppsrätter för sina kolkraftverk under lång tid. Men med klimatdebatten och kärnkraftskatastrofen i Fukushima har verkligheten förändrats totalt.

2. Planera på den säkra sidan. Vattenfall har av regeringen fått i uppdrag att vara en av Europas ledande företag i omställningen till ett hållbart energisystem. Hittills har Vattenfall gjort tolkningen att man obehindrat kan fortsätta med både kärnkraft och kolkraft, men med en närmare titt på verkligheten visar det sig att Vattenfall är ganska ensamt om ett sådant synsätt.

De investeringar som genomförs under de närmaste åren kommer att låsa fast Vattenfall vid en ohållbar energimix under mycket lång tid framöver. Finns det en teknik som minskar miljöpåverkan mer än en annan men är dyrare, så kan det vara rätt beslut att investera i den dyrare tekniken för att spara pengar på längre sikt. Titta gärna på Greenpeace publikationer vi brukar ligga lite före många andra (t.ex. "Energy Revolution - a Sustainable World Energy Outlook", Greenpeace & European Renewable Energy Council, 2010) ).

3. Gör en radikal omställningsplan. Hur skulle Vattenfall kunna ställa om totalt inom loppet av en generation? Vilka kostnader kommer att uppkomma om man inte gör det, vilka risker och vilka fördelar finns? Idag lär Vattenfalls bästa idé för sina ineffektiva kolkraftverk vara att ersätta en del av kolet med biomassa. Det kan kanske fungera i teorin för att minska koldioxidutsläppen, men är ett fruktansvärt slöseri med värdefulla resurser.

Om styrelsen inte inser att en dramatisk förändring är nödvändig, kommer Vattenfall inte kunna styras in i en säker framtid, varken för miljön eller för bolagets överlevnad.

Martina KrügerPublicerad i Newsmill 2011-06-11