Som vi tidigare avslöjat förekommer det helt oreglerat fiske i Sveriges skyddade havsområden.  I fem kustlän förekommer det dessutom bottentrålning.

För att ta reda på vad svenskarna egentligen tycker om fiske och bottentrålning i skyddade havsområden beställde vi en undersökning från Novus Opinion.

Resultatet av undersökningen visar att 2 av 3 av svenskar tycker att bottentrålning - en vanlig fiskemetod där en trål dras utmed havsbotten - bör förbjudas i alla havsområden. En ännu större andel, nästan 9 av 10, vill förbjuda bottentrålning i skyddade havsområden. Dessutom vill 2 av 3 svenskar att alla typer av fiske i Sveriges skyddade havsområden bör stoppas.76 procent av de tillfrågade som sympatiserar med något av
de rödgröna partierna (S), (V) eller (MP), och 62 procent av de som sympatiserar med något av regeringspartierna (M), (FP), (KD) eller (C), svarade att bottentrålning bör förbjudas i alla havsområden.

Vi anser skyddade havsområden borde vara fredade från utvinning av alla naturresurser, men idag uppfyller inte skyddet mot skadligt fiske ens EU:s lågt ställda krav.

Nu hoppas vi att ansvariga politiker och myndigheter inser att de har ett tydligt mandat att radikalt förbättra skyddet mot fiskeverksamheter.

1000 personer deltog i undersökningen under perioden 3-8 maj 2012. Undersökningen genomfördes som en webbundersökning inom ramen för Novus Sverigepanel.

Läs gärna hela undersökningen här.

Här är vårt pressmeddelande om undersökningen.