Det finns de som gärna vill ge upp de internationella klimatförhandlingarna helt, pga. ”de inte leder någonvart” och som föreslår att vi förhandlar om något annat istället. De tror att själva upplägget: att alla länder måste kommer överens om olika nivåer av utsläppsminskningar över tid är en felkonstruktion. Men det är inget fel på konstruktionen. Alla bitar av den här överenskommelsen är faktiskt väldig logisk, om än detaljerad och komplicerad. Men det är egentligen inte det som är problemet, det är den politiska viljan som saknas.

Just nu diskuteras finansiering av anpassningsåtgärder för de fattigaste länderna, en höjning av ambitionen i utsläppsmål för de rikaste länderna till år 2020 och en ny struktur som ska gälla för alla efter år 2020 och som ska vara färdigförhandlat om 3 år.

Inget land har gjort det som krävs av dem för att rädda klimatet. Och det som de egentligen säger när de ska förhålla sig till resultat här är: vi bryr oss inte tillräcklig.

FNs miljöprogram presenterade sin rapport från förra veckan igen och de upprepade tre saker: de löften om utsläppsminskningar vi har fått än så länge räcker inte (t.ex. har Europa fortfarande bara lovat minskningar av 20 procent även om 40 procent är det som krävs till 2020), gapet mellan det som krävs och det som händer blir större – istället för att minska utsläppen radikalt är vi på väg att öka dem.

MEN sedan kommer den goda nyheten: en analys av potentialen visar att vi med nuvarande teknik – alltså utan teknikgenombrott – har utrymme att minska utsläppen till den nivån i tid som krävs för att hålla klimatkatastrofen borta. Och varför görs inte det? Det är ganska enkelt. Polen som ju vill vara värd till nästa års klimatkonferens, blockerar alla försök inom EU att höja målet. De säger egentligen: Vi skiter i klimatet, vi bryr oss inte om det. Och alla andra EU-länder som låter det här hända säger egentligen samma sak. På det sättet är inte ens Sverige oskyldigt. För den svenska regeringen låter Polen köra över resten. Regeringen bryr sig inte tillräcklig, om man gjorde det skulle man agera.