Statliga Vattenfall äger redan kol- och gaskraftverk utomlands som står för mer utsläpp än hela Sverige sammantaget. I veckan startar processen om tillstånd för ännu mer svensk brunkolsdrift i Tyskland. Vattenfall planerar nämligen att fortsätter investeringar i denna smutsiga energikälla och vill öppna fem nya gruvor.

Vattenfall zeppelinare

Hearingen i veckan gäller den första gruvan, som ska leverera brunkol från år 2030. Tre byar i området ska tvångsförflyttas, varav en just nu levererar förnybar energi för 5000 hushåll från främst solenergi. Vattenfall är alltså redo att bygga bort solpaneler till förmån för smutsig brunkol!

Greenpeace har protesterat länge mot dessa planer och kräver att även Vattenfall, som ju enligt regeringsdirektivet ska vara ledande i energiomställningen i hela Europa, verkligen ställer om sin verksamhet mot förnybara källor. Vi är väl medvetna om att det tar tid, men att idag planera för fortsatt produktion av smutsig brunkol i 40 år till känns minst sagt omodernt. Fossilt helt enkelt.

I söndags flög Greenpeace med en zeppelinare med texten: ”Destruction made by Sweden över det område som just nu används av Vattenfall som brunkolsgruva, och som de alltså planerar att utvidga. Om de får sin vilja igenom, så kommer det att leda till 200 miljoner ton extra koldioxidutsläpp. Vi anser att Vattenfalls ägare, svenska staten, är ytterst ansvariga för att Vattenfall förstör natur och klimat.