Onsdagen den 25 april bjuder på två viktiga riksdagsdebatter. Först kommer ledamöterna debattera naturvård och biologisk mångfald, direkt efter följer debatten om fiskeripolitiken. Flera av de förslag som kommer att diskuteras rör skyddet av våra hav. 

Debatterna går att följa riksdagens webb-tv, klockan 10.00 till ca 12.15. Självklart kommenterar jag debatten på twitter - följ gärna mina livetweets här!

Miljöpartiet vill till exempel att riksdagen beslutar att ”senast 2018 identifierar, skyddar samt tar fram och genomför förvaltningsplaner för att inrätta marina skyddade områden motsvarande 15 % av Sveriges havsområden”. Allt för att följa upp och genomföra den politik som Sverige och EU drev när Konventionen om biologisk mångfald förhandlades i Nagoya, Japan, förra året. Genom att skriva under konventionen har Sverige lovat skydda minst 10 procent av havet, senast år 2020. Men någon plan för att nå dit har regeringen inte tagit fram.

Däremot lyfts frågan även av enskilda Alliansledamöter. Från Maria Plass (M) kommer bland annat ett förslag från om att utreda möjligheten att inrätta fler marina nationalparker. Att skydda 15 procent av havet till 2020 är ingen ambitiös plan. Forskningen pekar på att 20-40 procent, helt stängda för fiske och utvinning av andra resurser, är det som gynnar både havsmiljön och yrkesfisket mest. Nu väntar vi på regeringens förslag.

Under fiskeridebatten kommer det bli intressant att höra hur de olika partierna ställer sig till den pågående reformen av EU:s fiskeripolitik. Sverige hör till de mer progressiva länderna i reformen, men vi vill gärna se att landsbygdsminister Eskil Erlandsson tar ett tydligare ledarskap i förhandlingarna. Nu gäller det att bygga allianser och skriva ändringsförslag tillsammans med andra länder som vill ha ett hållbart fiske. Bakåtsträvarna i länder som Frankrike och Spanien får inte ta över initiativet i förhandlingarna.

Anders Åkesson (C) vill häva fridlysningen på säl och införa allmän jakt med motiveringen att ”Det stora och växande antalet sälar äter självklart stora mängder fisk. Därigenom uppstår en konkurrenssituation om tillgången på fisk som idag allvarligt hotar det småskaliga och kustnära svenska yrkesfisket.” Skarven vill han också ha allmän jakt på.

Mer jakt på säl och skarv lyfts allt oftare fram som lösningen på yrkesfiskets problem med vikande fångster och lönsamhet. Det märkliga är att vi hade ungefär lika mycket säl i början på 1900-talet, och då var fiskbestånden urstarka. Frågan är då om det är människans eller sälens fel att yrkesfiskarna har problem.