Vi har kartlagt de 10 värsta fiskefartygen som bedriver miljöskadlig bottentrålning i havsreservatet Bratten på västkusten – ett fiske som varken har miljöprövats eller har något tillstånd. Kartläggningen visar även att de tio fartygen får mångmiljonbelopp i bränslesubventioner för fisket inne i det skyddade området. Nu måste fisket i skyddade områden stoppas.

Bratten är ett korall- och revområde som ligger utanför Smögen. I maj 2011 skyddades området som ett s.k. marint Natura 2000-område. Där finns unika korallarter, sjöstjärnor, svampdjur och massor av fiskarter. Många lever endast där i svenska vatten. Trots det förekommer det intensiv bottentrålning – fiske med trål längs havbotten – i reservatet. Se video på hur det ser ut i bl.a. Bratten före och efter bottentrålning.

De tio fiskefartygen har totalt fångat 1740 ton fisk och skaldjur i Bratten och gjort hela 3808 tråldrag utmed reservatets havsbotten under de fem år som Greenpeace granskat. Under 2011 genomfördes hela 1491 tråldrag i Bratten. Men trots fredningen fortsätter fisket helt oreglerat. Därutöver förekommer det ett omfattande danskt trålfiske i Brattenområdet, som vi inte kunnat kartlägga pga. att uppgifter hemlighålls.

Vår kartläggning avslöjar att det dessutom bokstavligen talat regnat bidrag och skattesubventioner över de tio fiskefartygen som fiskat mest i Bratten de senaste fem åren. Bara bränslesubventionerna för att tråla i det känsliga området uppgår till 15 miljoner kronor under perioden. Det värsta är att subventionerna fortsätter att ges även nu när området ska vara skyddat enligt lag.. 

Länsstyrelsen i Västra Götaland måste nu ta sitt tillsynsansvar på allvar och tillsammans med Kustbevakningen se till att de här unika havsmiljöerna skyddas från bottentrålningen. Om det inte sker är det ytterst miljöminister Lena Eks ansvar att se till att detta fiske stoppas.

Läs vår kartläggning ”Brotten i Bratten – skövlarna av västkustens havsreservat”