Trycket på Australiens federala regering blev till sist för stort. Greenpeace, tillsammans med en koalition av andra organisationer, småskaliga kustfiskare, sportfiskare och allmänheten, har satt stopp för supertrålare i australiensiska vatten. Förbudet gäller i två år, tills miljökonsekvenserna utretts ordentligt.

Vi stoppade supertrålaren

Igår meddelade Australiens miljöminister Tony Burke att landet kommer att anta nya lagar och förbjuda supertrålare som EU-fartyget Margiris, numera Abel Tasman, i landets vatten.

Vi  har vägrat att släppa greppet om supertrålaren.  Vi har skuggat henne från Afrika, tillbaka till hemmahamnen i Nederländerna och nu sist hela vägen till Australien. Jakten visar också hur dagens moderna industriflottor opererar – de rör sig över hela världen medan de fiskar upp de sista livskraftiga fiskbestånden vi har kvar.

Det grundläggande problemet är det finns för många och för stora fiskefartyg i världen. Dessa fiskefartyg är dessutom subventionerade på olika sätt, framförallt slipper de betala skatt på de enorma mängder fartygsdiesel de konsumerar. EU:s skattebetalare – du och jag – betalar även för fartygens fiskekvoter när EU träffar fiskeavtal med länder långt borta, ofta i länder där de lokala yrkesfiskarna drabbas hårt av industrifiskets framfart. Det är bara två exempel på de enorma subventioner som idag går till EU:s fiskeflotta.

Därför är det viktigt att vi tillsammans gör allt vi kan för att minska överfisket i världen hav. Supertrålare som Margiris är bara toppen av isberget. Men vi måst börja med att få bort mest destruktiva fiskefartygen, resten av flottan måste välja de minst skadliga fiskemetoderna. Bara då kan vi vända utvecklingen för havens ekosystem och återfå ett hållbart fiske.

Segern över EU-trålaren Margiris visar att det är möjligt om vi arbetar tillsammans. Tack för ert stöd.

Nu ska vi få Sverige att ta ett tydligt ledarskap i reformen av EU:s fiskepolitik. Vi är kanske ett litet land, men det hindrar inte att vår regering – med landsbygdsminister Eskil Erlandsson i spetsen – ger röst åt de miljoner européer som tröttnat på att industrifisket förstör våra hav. Nu kör vi.