Jan Isakson, ansvarig för havsfrågor på Greenpeace, är i Köpenhamn för att uppvakta EUs fiskeridirektörer och kräva att de agerar.Idag har EUs fiskefartyg kapacitet att fånga två till tre gånger mer fisk än bestånden tål. Denna överkapacitet är det som driver på överfisket, som i sin tur gör att nio av tio fiskbestånd i EU nu är i kris.