I de flesta av de kläder och skor som de stora sportmärkena tillverkar inför fotbolls-VM finns skadliga kemikalier som riskerar hälsan för både oss människor och miljön. Kända hormonstörande, immunotoxiska och cancerframkallande ämnen som PFOA, NPE och Ftalater kunde hittas i både skor och kläder från Adidas, Puma och Nike i den rapport som vi publicerade igår. 

I vissa fall var halterna av skadliga ämnen väldigt höga och långt över vad företagen själva har satt som gränsvärden. Det här är inte acceptabelt och vi kan inte längre tillåta att klädindustrin använder ämnen som vi vet är skadliga för oss och ansamlas i vatten, mark och naturen. Till exempel perfluorerade ämnen ( som PFOA) bryts inte ner och hittas i allt från isbjörnar till EU-parlamentariker. De orsakar stor skada i produktionsländerna, oftast utanför EU, och de skadliga ämnena följer sedan med skorna och kläderna och sprids genom användning och tvätt även här. Vissa företag har insett det här och fasar nu ut användingen av perfluorerade ämnen i sina produktionskedjor. Men den stora merparten har dem kvar.

Företagen måste ta sitt ansvar och genast fasa ut all användning av farliga kemikalier i hela produktionskedjan. Även våra politiker måste ta stora och viktiga beslut. Mycket av vår kemikaliepolitik i Sverige och vad som får säljas här bestäms av EU. Nu på söndag är det EU-val och de parlamentariker som väljs in är de som måste ta rätt beslut. Då är det viktigt att vi skickar rätt personer dit. Titta på Naturskyddsföreningens rankning av kandidaterna till EU-parlamentet innan du röstar på söndag. Vi har inte råd att vänta längre, förgiftningen av oss och miljön måste stoppas nu. 

Rapporten “A Red Card for Sportwear brands” ingår i Greenpeace #detoxkampanj. Kemikalier finns runt om i vår vardag och det är hög tid att avgifta våra kläder. Titta på denna video och sprid den gärna!