Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Australiensisk gifttransport till Danmark stoppad i sista minuten

Artikel - 11 januari, 2011
Greenpeace och en stor grupp andra organisationer i Australien och Europa har lyckats hindra extremt giftigt avfall från att transporteras från Australien till Danmark. Företaget Orica tillverkar lösningsmedel och explosiva ämnen, och avfallet från produktionen skulle alltså förbrännas på andra sidan jordklotet. Bara 24 timmar innan giftet skulle lastas beslutade den danska regeringen efter massiv press från bland annat Greenpeace-supportrar att inte ta emot transporten.


Giftarvet

Kemiföretaget Orica (tidigare ICI) tillverkar lösningsmedel och som biprodukt fick de HCB  - eller hexaklorbensen. De var väl medvetna om att de måste göra något med avfallet. Så de samlade det på hög i Botany Bay utanför Sydney. Depån där innehåller nu 16 000 ton HCB och 45 000 ton förgiftad jord.

På  80-talet började de underjordiska tankarna att spricka. Under de senaste årtiondena har giftiga och cancerogena ämnen läckt ut i marken. De boende i området är naturligtvis förtvivlade.

År 2006 började företaget Orica att fundera över hur de skulle göra sig av med giftet. De beslutade sig för att försöka skeppa det över världshaven, långt bort där någon annan skulle handskas med problemet.

Baselkonventionen, eller "städa upp efter dig själv"

Transporten av de cancerogena ämnena skulle inte bara ha varit riskabel, utan även olaglig. Baselkonventionen, vilken Greenpeace arbetade hårt för att få till stånd, ålägger Australien att ta hand om sitt eget giftiga avfall.

HCB-avfall kan bara exporteras till ett annat OECD-land under mycket speciella omständigheter då det saknas teknisk möjlighet att ta hand om avfallet inom landet. Australien har i detta fall  samma tekniska möjligheter att behandla avfallet som andra länder.

Tyskland säger "nein danke" men Danmark säger "ja!"

Då Orica först ansökte om att skicka avfallet till Tyskland fick de avslag av de tyska myndigheterna efter starka påtryckningar från allmänheten.

Därefter träffade Orica representanter för den danska regeringen för att diskutera landets möjligheter att förbränna miljögifter.  Att skeppa giftet till Danmark vore givetvis lika farligt som att skeppa det till Tyskland, men danska myndigheter gick ändå med på ett avtal. 6 100 ton HCB skulle skickas till förbränningsanläggningen nära Nyborg.

Men motståndet i Nyborg växte snabbt, och protester började höras även från annat håll.  Under de påföljande åren växte en rörelse fram som bestod av lokala grupper, miljöorganisationer, politiker, hamn- och transportarbetare i både Europa och Australien.

Röster hördes i medier över hela världen - Libanesisk TV rapporterade om det märkliga lilla landet i norr som så gärna tog hand om att bränna andras giftiga avfall.

Allmänhetens hela verktygslåda kom till användning: demonstrationer, namnlistor, brev till myndigheter, politiska möten, lobbying och fredliga aktioner.

Den andra december 2010 gav Danmarks regering vika och "sköt upp" planerna på att ta emot och bränna miljögifterna från Australien. 21 dagar senare meddelade den danska miljöministern att avtalet var brutet.

" - Det er min politiske vurdering, at vi ikke kan modtage affaldet. Som situationen og diskussionen har udviklet sig med betydelig politisk og folkelig modstand, så virker det helt utænkeligt, at skibet med HCB-affaldet sejler til Nyborg. Det har jeg informeret Tony Burke om, siger miljøminister Karen Ellemann og tilføjer at den australske miljøminister har sørget for, at Orica er orienteret om situation."
(Pressmeddelande från miljøministeriet )

Men historien slutar inte där. Danska myndigheter och Orica kan försöka sig på ett nytt avtal under 2011, vi kan tyvärr inte slappna av än.

Istället för att skeppa avfallet till Danmark för förbränning som innebär att giftet sprids i luften borde Orica se till att man tar hand om avfallet på ett ansvarsfullt sätt i Australien.

Ämnen