Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Blockad av potatislager i Norrbotten

Artikel - 19 maj, 2011
I en lagerbyggnad i Nedre Vojakkala i Tornedalen förvaras den genmodifierade potatissorten Amflora: "Amflora har godkänts för odling utan att man har genomfört tillräckliga, oberoende studier om eventuella risker för hälsa och miljö. De utvärderingar som finns har producerats av industrin självt. Att odla genmodifierad potatis trots att det finns GMO-fri är både oansvarigt och onödigt" säger Patrik Eriksson, kampanjchef på Greenpeace. Vi kräver att Plant Science Sweden, som ägs av tyska kemijätten BASF, stoppar sättningen av potatisen på grund den undermåliga riskbedömningen.

2010 utlovades rigorös kontroll av Amfloraodlingarna - ett löfte som inte uppfylldes. I höstas fann man 47 plantor av den otillåtna sorten Amadea i fälten i Vojakkala och Unbyn där Amflora odlades, och Jordbruksverket beslöt att aktuella partierna skulle förstöras.

- Att de ansvariga företagen Plant Science Sweden och tyska BASF misslyckats med att garantera fullvärdig kontroll av Amflora-odlingarna är än starkare skäl att reagera.

I EU är motståndet mot GMO starkt, och många av EU:s största jordbruksnationer - exempelvis Italien, Österrike och Ungern - har förbjudit kommersiell odling av Amflora. Sveriges regering har vid ett flertal tillfällen uttryckt missnöje över EU:s undermåliga riskbedömning, men tillåter alltjämt odling.

- EU:s lagstiftning säger tydligt att försiktighetsprincipen ska gälla i fråga om oklarheter i jordbruk och livsmedel, men med Amflora och andra GMO-grödor har detta ignorerats. Sveriges regering har påpekat brister i riskbedömningen, men har inte arbetat för ett stopp för GMO-odling i EU, säger Patrik Eriksson.

Sverige måste införa ett totalt stopp för odling av GMO-grödor tills dess att oberoende vetenskaplig granskning kan utesluta risker och eventuella konsekvenser, i linje med EU:s lagar om försiktighetsprincipen.

 

Om Amflora

Amflora är en stärkelseproducerande genpotatis som innehåller antibiotikaresistenta markörgener, och odlingarna ligger nära konventionella potatisodlingar. Därmed finns risk för sammanblandning med matpotatis.

I Sverige anser 8 av 10 tillfrågade att GMO inte är tillförlitligt för framtida generationer.  I Europa har fler än en miljon människor skrivit på ett upprop för att förmå EU att stoppa vidare godkännande av GMO-grödor som sedan överlämnades till EU-kommissionen. Amflora odlas förutom i Vojakkala och Unbyn även i Skara och Lidköping i Västra Götaland.