Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Fler klädföretag avgiftar modet

Artikel - 23 november, 2011
Efter att ha lovat att avgifta modet har nu de stora klädföretagen kommit med en första handlingsplan för hur det ska gå till i praktiken.

Nu har det gått ett par månader sedan Puma, Nike, Adidas och H&M bestämde sig för att avgifta sitt mode. De lovade då att återkomma med en handlingsplan för hur det skulle gå till och nu är den första utgåvan av planen här! Det är dessutom glädjande att de har fått med sig två andra stora klädmärken på detoxtåget. Det största kinesiska sportmärket Li-Ning och det europeiska märket C&A har även de gått ut offentligt och lovat att avgifta sin klädproduktion och samtidigt hakat på de andra märkenas gemensamma handlingsplan.

Ju fler märken som vill avgifta sin klädproduktion desto större press sätter de på sina underleverantörer. Att det första kinesiska klädmärket Li-Ning antar detoxutmaningen är extra viktigt eftersom de blir en förebild för andra kinesiska märken.

Handlingsplanen beskriver hur företagen tänker uppfylla sina löften om att avgifta sin klädproduktion och innehåller detaljer om bl.a. hur de ska utveckla metoderna för att mäta utsläppen av farliga kemikalier, gröna initiativ inom kemikalieanvändningen och pilotprojekt för eliminering av vissa kemikalier. Men Greenpeace utmanar alla företagen att ta problematiken med giftiga vattenföroreningar ännu allvarligare genom att fasa ut de farligaste kemikalierna snabbare t.ex. giftiga färger, tungmetaller, alkylfenoletoxylater och en del Perfluorkolväten som redan är förbjudna i många länder, samt ha tydligare tidsbestämda mål för utfasningen av dessa kemikalier.

Vi vill även att företagen ska vara mer transparenta och vara tydliga med när de tänker offentliggöra information om sina utsläpp så att allmänheten kan på ett snabbt och smidigt sätt se hur arbetet med utfasningen av utsläpp av farliga kemikalier fortskrider. Extra viktigt är det att de som bor runt floderna där klädproduktionen sker i t.ex. Kina får reda på vilka gifter de utsätts för.

Även om det fortfarande är en lång väg kvar innan vi får en giftfri framtid ser vi nu hur de första stegen mot målet har tagits av några företag som förhoppningsvis kan inspirera och motivera andra klädföretag att följa deras exempel. Detta är tack vare att människor satt press på dem och visat att vi inte vill ha kläder som bidrar till att förorena våra vatten.

Ämnen