Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Fler uppgifter om ökad kontaminering - kapplöpningen mot tiden fortsätter kring Fukushima

uppdatering 23 mars

Artikel - 23 mars, 2011
Situationen för reaktor 3 är stabilare än tidigare, men reaktor 1 har problem med stigande temperaturer och trycket är på väg att stiga till alarmerande nivåer. Ånga ses fortfarande komma ut från bassängerna med använt kärnbränsle, vilket tyder på att vattennivåerna sjunker.

Det har skett framsteg med att få el till enhet 3. Ljuset är påslaget men kylningen i enhet 1-4 kommer att ta flera dagar att återupprätta. Det finns förhoppningar om att kunna starta de elektriska pumparna i enhet 3 mot slutet av  torsdagen.  Arbetet avbryts fortfarande när höga strålningsnivåer uppmäts.

Ytterligare provtagningar som genomförts visar kontaminering av grönsaker, jord, luft och havsvatten och oron för hur föroreningarna kommer att påverka området och människors hälsa på längre sikt ökar. Regeringen uppmanar barn i Tokyo att inte dricka kranvatten på grund av kontamineringen.

Franska myndigheter har tidigare uppgett att Fukushima hittills har släppt ut en tiondel av vad som släpptes ut vid Tjernobyl (då är inte utsläppen från bassängerna med använt kärnbränsle medräknade.) Nu har också källan bakom uppskattningarna publicerats.

 

De största utmaningarna just nu:


Tryck och temperatur
Vid reaktor  1 har temperaturen stigit från 300 C° igår eftermiddag till ca 390 C° vid kl. 10.00 idag. Obekräftade uppgifter i media rapporterar att temperaturen just nu uppgår till 400 C°. Trycket i inneslutningen ligger just nu på 2,6 atmosfär. Om trycket i inneslutningen fortsätter att stiga, finns det risk för att operatörerna blir tvungna att ventilera ut den radioaktiva ångan i luften.


Vattencirkulation
Utmaningen just nu är att operatörerna inte kan cirkulera vatten i reaktorhärden för att transportera bort värme, utan måste fortsätta att tillsätta mer vatten för att hålla kvar åtminstone lite vatten inne i reaktorn för att förhindra att bränslet torrläggs och att ytterligare skador på bränslet som kan leda till mer radioaktiva utsläpp sker. Situationen kommer att förbli potentiellt instabil tills vattencirkulationen kan återupprättas genom att de antingen lyckas reparera eller ersätta de skadade pumparna. Pumpkapaciteten verkar fortfarande otillräcklig.

Bristande information
Under förmiddagen kunde man via  Tepcos webbkamera se ånga komma ut från enhet 3 och/eller enhet 4. Under morgonens presskonferens kom dock inga förklaringar till vad källan är.
 
IAEA underströk igår kväll att de radioaktiva utsläppen från Fukushima fortsätter, men att källan till utsläppen fortfarande inte är klarlagd. Organisationen uttryckte också sin oro över att de inte fått information på flera dagar om situationen för inneslutningen vid reaktor 1. Frågan om den är intakt eller inte kvarstår.


Kontamination av livsmedel
210 Bq/l av jod-131 uppmättes i vattnet vid en vattenreservoar i Tokyo. Det är dubbelt så mycket som det normala gränsvärdet för att barn ska tillåtas dricka det. Regeringen har därför uppmanat folk att inte ge kranvatten till barn.
 
De första analyserna av de radioaktiva föroreningarna av marken har nu publicerats. NISA säger att jorden kanske kommer att behöva "ersättas". Det står dock klart att den typen av åtgärd inte kan utföras på alla förorenade områden och att marken kommer att förbli obrukbar under mycket långt tid.


Radioaktiva ämnen som drastiskt överskrider gränsvärdena har hittats i 11 typer av grönsaker som odlas i Fukushimas omgivningar. Bland annat: broccoli, vitkål, spenat och bladgrönsaken ''komatsuna”. Regeringen har uppmanat konsumenter att inte äta de 11 olika grönsakerna. Myndigheterna har också upptäckt att nivåerna av cesium drastiskt överskrider gränsvärdena i några andra grönsakerna.
 
Utöver att livsmedelsexport förbjudits i 4 län, har nu regeringen ombett ytterligare 6 län att utföra provtagning på livsmedel. IAEA och nationella strålningsmyndigheter från olika länder har uttryckt sin oro för kontamineringen.
 
Några av de mätningar som utförts visar en hög halt av mängden cesium jämfört med jod, vilket tyder på att utsläppen härrör från bassängerna med använt kärnbränsle. Kontaminering från bassängerna med använt kärnbränsle kommer att avklinga betydligt långsammare, eftersom den till största delen består av långlivade radionuklider.

Ämnen