Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Fukushima-uppdatering 24 mars

Artikel - 24 mars, 2011
Sammanfattning: - Situationen är fortfarande osäker vid reaktor 1 och bassängerna med använt kärnbränsle - Ansträngningarna med att försöka få igång kylsystemen lider fortfarande av bakslag - Den japanska regeringen har genomfört de första testerna för att försöka få en uppskattning om de radioaktiva utsläppens påverkan på människor och miljö - Kontamineringen av mat och havsvatten ökar allteftersom mer data kommer in

 

Problemen vid enhet 1 fortsätter

Trycket i reaktorinneslutningen vid reaktor 1 fortsätter att stiga och nådde under morgonen 400 kPa, vilket är en ökning från 320 kPa kvällen innan. Enligt de forskare som följer händelseutvecklingen kommer inneslutning börja läcka vid ett tryck på cirka 450 kPa. Det kan orsaka betydande utsläpp av radioaktivitet och möjligen också en vätgasexplosion. Kärnbränslet vid enhet 1 har lidit stor skada av överhettning och därmed kan nivån av radioaktivitet i reaktorinneslutningen förväntas vara hög. Beslut om huruvida den radioaktiva ångan bör ventileras ut för att minska trycket väntas komma under dag.

Temperaturer som överstigit gränserna för att kunna operera har också rapporterats (upp till 400 C°). TEPCO har dock uttalat att den höga temperaturen inte är oroväckande, eftersom smältpunkten för bränslet nås vid 1000 C°.

Brand vid reaktor 3

Vid kl. 16.20 observerades svart rök från den östra delen av enhet 3. Källan till röken har inte identifierats men TEPCO meddelade att det kan vara maskinfett som antänts vid för hög temperatur. Alla arbetare har evakuerats från enhet 1, 2, 3 och 4 och har sen dess inte återvänt till platsen. Svart rök syntes fortfarande på den senaste webbkamerabilden i dagsljus vid kl 18.00 och det finns inga rapporter om att branden stoppats. TEPCOs mätdata visar en strålningstopp på 400 mikroSv/h en bit bort från anläggningen vid 15.30. Enligt NISA presskonferens vid kl. 15.00 har tre arbetare förts till sjukhus efter att ha fått höga stråldoser i benen när de arbetade med att lägga en kabel till enheten 3.

Övriga problem vid enheterna

Det har rapporterats om ånga från enhet 1, 2, 3 och 4. Röret som ska pumpa havsvatten till bassängen med använt kärnbränsle i reaktor 2 har ännu inte anslutits. Brandbilarna och special fordonet som finns på platsen kan inte leverera vatten till denna bassäng. Man planerar att försöka pumpa och spruta in mer havsvatten till bassängerna med använt kärnbränslet i enhet 1, 3 och 4 under dagen. Minskade strålningsnivåer i området runt reaktorerna tyder på att det använda kärnbränslet är för närvarande är under vatten. Men eftersom vattentemperaturen är nära kokpunkten i fyra olika enheter, återstår möjligheten för ett läckage från bassängerna så länge den elektriska pumpningen inte kommit igång. Arbetarna måste just nu dela upp sina insatser och öka sina ansträngningar för att bekämpa den konstanta förlusten av vatten.

130 ton vatten har pumpats in i enhet 4 med en speciallastbil. Arbetet fortgick tills alla arbetare tvingades evakuera området på grund av branden i enhet 3.

Pumpen vid enhet 5 slutade att fungera på grund av ett byte från batteriet till extern ström. Pumpen kommer att ersättas under morgondagen.

På många håll i media har det rapporterats om mycket höga strålningsdoser vid enhet 2 (500 milliSv/h) senare har uppgifterna korrigerats till 500 mikroSv/h.

Försvarsmaktens personal berättade igår att radioaktiviteten och behovet av att avsätta resurser för att evakuering i närheten av kärnkraftverket har hindrat sökandet och hjälpinsatser för att hitta försvunna personer i området.

Strålningsexponeringen för befolkningen kan vara högre än de japanska myndigheterna tidigare meddelat 

De japanska myndigheterna har genomfört en beräkning för hur mycket människor i närheten av Fukushima strålningsexponerats efter jordbävningen. En regeringstalesman uppgav att sköldkörteldoserna av strålning kan vara mer än 100 millisievert, även på längre avstånd än 30 km från anläggningen, för personer befunnit sig utomhus hela dagarna sedan olyckan inträffade. Om siffran är korrekt (hittills har den inte bekräftats av andra källor) skulle det betyda att människor utanför evakueringszonen har utsatts/utsätts för nivåer av strålning som är tio gånger mer än den nivå som skulle krävas för att genomföra en evakuering (> 10 millisievert).

Regeringens talesperson medgav att detta eventuellt kan vara skadlig för människors hälsa, och uppmanade människor som är på läsidan av NPP att stanna inomhus och stänga fönster.

http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-20207220110323

Neutroner har upptäckts på 1,5 km avstånd från Fukushima

Tokyo Electric Power CO uppger att de har upptäckt neutroner 13 gånger sedan den 13 mars ca 1,5 km sydväst om enhet 1 och 2. Strålningsnivåerna motsvarar 0,01 till 0,02 mikrosievert /h. Förklaringen till förekomsten av neutronstrålning så långt bort från anläggningen skulle kunna vara förekomsten av en het partikel från reaktorhärden eller färskt använt kärnbränsle från bassängerna.

 

Den japanska regeringen kommer att betala för katastrofen

Den japanska regeringen kommer att hjälpa TEPCO att betala för skadorna efter olyckan i Fukushima. Lagen om ersättning för nukleära skador, gör att regeringen kommer att täcka kostnader på upp till 240 miljarder yen (r miljarder euro). Ersättningen kommer att utbetalas till de som drabbats av olyckan. Men regeringen överväger också att axla ytterligare kostnader eftersom även med ett initialt stöd kommer skadeståndsbeloppet som TEPCO ska betala ut överstiga bolagets tillgångar.

Ny kärnkraft skjuts på framtiden i Italien

Opinionsundersökningar visar att 75% av italienarna är emot kärnkraft, vilket fått den italienska regeringen ett besluta om att skjuta upp sina kärnkraftsplaner 2 år. Men folkomröstningen i juni kommer ändå att ske.