Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Fukushima-uppdatering 25 mars

Artikel - 25 mars, 2011
Extremt höga halter av radioaktiva partiklar - 10000 gånger högre än vad som förekommer under normal drift – har hittats utanför reaktorinneslutningen vid basen av reaktor 3. Tre arbetare har utsatts för höga doser och två har förts till sjukhus. Förekomst av mycket radioaktivt vatten tyder på att vatten från den skadade reaktorhärden har läckt ut ur reaktorinneslutningen. Arbetet vid reaktor 1 och 2 har nu stoppats på grund av de höga strålningsnivåerna i vattnet.

Regeringen har uppmanat människor som bor inom 20-30 kilometerszonen att förbereda sig för evakuering om strålningen stiger och ombett dem att frivilligt evakuera området, eftersom det inte "är sannolikhet att anläggningen kommer att sluta släppa ut radioaktivitet". Dessa människor har fått order att stanna inomhus i nästan två veckor, vilket naturligtvis är omöjligt med tanke på att jordbävningarna gjort det omöjligt att få tag på förnödenheter

NISA (Japanska strålskyddsmyndigheten) sagt att det kommer att ta månader eller år innan de människor som evakuerats kan återvända.

Kontaminering av Cesium har för första gången hittats i grönsaker i Tokyo. Gränsvärdet för spädbarn har nu överskridits i kranvatten i  fler i 6 län.