Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Greenpeace frias - inget brott att spåra tjuvfiskare med GPS i svenska vatten

Artikel - 16 januari, 2012
Det var inget brott att smyga ombord på misstänkta danska tjuvfiskefartyg och montera spårningsutrustning. Det slår en domstol i danska Helsingør fast i en dom som kom i dag vid lunchtid.

Fiskebåtar i Gilleleje hamn. © Greenpeace / Sune Scheller

Under våren och försommaren 2010 gick vi ombord på sex fiskefartyg i Gilleleje hamn i Danmark och monterade spårningsutrustning. Med hjälp av denna kunde vi spåra misstänkta tjuvfiskefartyg. 
 
Aktionen ledde till att fiskebrotten prövades i domstol och tjuvfiskare dömdes för sina brott på svenskt vatten. Dessutom införde de danska politikerna bättre kontroll och hårdare sanktioner mot tjuvfiske.

I den friande domen lades särskild vikt vid att GPS-spårningen var helt avgörande för att Greenpeace skulle kunna avslöja det olagliga fisket och att dessa fiskebrott sedan skulle kunna lagföras.  Domstolen konstaterar också att det danska tjuvfisket i det närmaste upphört i Kattegatts torskfredningsområde sedan vårt avslöjade av det systematiska tjuvfisket.

Vi är glada att domstolen valt att ta hänsyn till de motiv aktivisterna hade när de valde att spåra de misstänkta tjuvfiskefartygen med GPS. Domen visar också att det fortfarande finns utrymme för civil olydnad i Danmark.

Tyvärr har de fiskebrott, totalt runt 20 till antalet, som den svenska kustbevakningen avslöjat i torskfredningsområdet hittills inte lett till några åtal. Kustbevakningens förundersökningar har fastnat i den svenska byråkratin, men danska tjuvfiskare måste i dessa fall åtalas i Danmark.

Vi vill att svenska myndigheter upprättar rutiner som säkerställer att danska tjuvfiskare lagförs – det är ju inte Greenpeace jobb att åka runt och sköta tillsynen av fisket i känsliga områden.