Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Hotet från giftberget måste stoppas

Artikel - 12 juli, 2012
I Gdansk i Polen ligger säckar med 12 000 ton HCB (hexaklorbensen), som är ett att världens farligaste ämnen, lagrade 60 meter från havet. Lagring är slarvig och riskfylld. Kemikalierna bör snarast paketeras om för att giftet inte ska kunna läcka ut i Östersjön.

HCB Polen

12 000 ton HCB i otillräckligt säkrade påsar i Gdansk, Polen.

”Polen måste själva ta ansvar för sin kemikaliehantering, men när det riskerar att läcka ut och få allvarliga konsekvenser även utanför polska vatten är det nödvändigt för oss att kliva in och kräva åtgärder”, säger Therese Jacobsson, ekotoxikolog på Greenpeace i Sverige.

Många ton svårnedbrytbara och bioackumulerande kemikalier hotar att börja läcka ut i Östersjön, eftersom det finns en överhängande risk att säckarna de förvaras i inte kan stå emot t.ex. de skyfall som vi upplevt denna sommar. Det kemiska avfallet har importerats från Ukraina, där det redan orsakat föroreningar.

"Greenpeace kräver att något görs nu. Bara ett litet läckage kan få stora konsekvenser för stora delar av djurlivet i Östersjön. Det kommer att ta 2-3 år att förstöra avfallet, så det går inte att vänta ett år med att reagera. Ännu verkar inte en order vara utfärdad av de polska myndigheterna att omedelbart packa om avfallet så det förvaras säkert, och vi uppmanar miljöminister Lena Ek att ligga på sin polska motsvarighet så detta blir gjort. Säckarna måste säkras mot t.ex. skyfall och det är rimligt att kräva att det görs inom en månad.", säger Erik Albertsen, miljögiftsansvarig Greenpeace Norden.

Se Erik Albertsen prata om ämnet i dansk tv här:

 

Ämnen