Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Naturvårdsverket spelar kärnkraftsindustrin i händerna

- ”Färdplan 2050” ger missvisande bild av framtidens energi

Artikel - 11 december, 2012
Idag lämnar Naturvårdsverket över rapporten ”Färdplan 2050” till Lena Ek och regeringen. Greenpeace har följt utvecklingen av rapporten, bidragit med referensunderlag och deltagit i dialogmöten med Naturvårdsverket. Greenpeace chef i Sverige Annika Jakobson är starkt kritisk till myndighetens slutsatser.

- Naturvårdsverketss båda målscenarier ger en missvisande bild av framtiden. Den tar inte hänsyn till hur utvecklingen av energisektorn ser ut eller vilka kostnader, risker eller tidsrymder som förknippas med bibehållen eller utbyggd kärnkraftsproduktion. Den ignorerar flera viktiga alternativa scenarion. Att försöka sänka Sveriges utsläpp av koldioxid med hjälp kärnkraft är därför inte ett rimligt alternativ.

- Vi står inför ett val av energisystem. Sverige ligger i startgroparna för en revolutionerande omställning till ett smart energisystem som både svarar på klimatproblem och samhällets behov av trygg, effektiv och lönsam energiproduktion. Utvecklingen av den förnybara energisektorn skapar dessutom nya jobb och säkrar energiförsörjningen till den elintensiva industrin.

- Redan i år har Sverige uppnått målsättningarna för utbyggnaden av förnybar energi till 2020 och ett minskat fossilberoende inom transportsektorn till 10 procent. Naturvårdsverkets slutsatser spelar inte bara kärnkraftsindustrin i händerna och riskerar att bromsa en starkt positiv samhällsutveckling.  

- Greenpeace har starkt förespråkat att Energimyndigheten skulle fått genomföra utredningen.  Här finns kunskapen om energibranschen, ekonomiska förutsättningar, utveckling av förnybar produktion och energieffektivisering. Regeringen bör genast ge Energimyndigheten i uppdrag att genomföra en utredning.

Greenpeace rapport ”Energy [R]evolution – a sustainable energy outlook for Sweden” visar att det är möjligt att ställa om till ett helt förnybart energisystem, avveckla kärnkraften och minska koldioxidutsläppen med 95 % till år 2050. Tillsammans med en liknande rapport från Naturskyddsföreningen skulle den använts som referensscenario i NVs utredning. Detta har uppenbarligen inte gjorts.

Kontakt:
Annika Jacobson
, chef Greenpeace, 070 542 08 90
Jesper Liveröd, kommunikationsansvarig 070 340 54 14