Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Ny granskning: Smutsig energi driver tillväxten av internet

Artikel - 21 april, 2011
Idag presenterar Greenpeace “How Dirty is Your Data?”, en ny rapport som belyser hur online-världen ger en allt tuffare påverkan på miljön. Rapporten redogör för den enorma mängd energi som krävs för att driva tillväxten av så kallade ”molntjänster” på internet, och granskar även vilka slags energikällor Facebook, Twitter, Amazon, Apple och Google väljer att använda.


Foto: Alan Brandt

Det visar sig att IT-branschen i hög utsträckning ignorerar vikten av att välja förnybar energi som kraftkälla, och undviker transparens i fråga om vilken energi företagen använder.

Grundtanken med  datormoln är att delar av ett nätverks resurser, eller till och med hela nätverket, kan flyttas ut på internet och hanteras av en annan aktör. Det kan exempelvis handla om att program och mjukvara som vi använder dagligen inte finns i den egna datorn, utan på internet.

Vi har utvärderat tio företag som erbjuder molntjänster.  Här är några nyckelresultat:

• Vissa av dessa amerikanska företag använder mer kolkraft – energikällan med störst klimatpåverkan - än det amerikanska nätet i genomsnitt.  Ett av världens mest populära sociala medieföretag, Facebook, drivs till 53,2% av kolkraft.

• Yahoo! och Google verkar ha börjat förstå vikten av en energiförsörjning baserad på förnybar energi. Yahoo har förlagt verksamheten i anslutning till förnybara energikällor, och Google har gjort stora investeringar i förnybar energi.

• Trots att stora datacentren, som lagrar den ständigt växande strömmen av virtuell information, för närvarande står för 1,5-2% av världens elförbrukning och växer med 12 % per år, offentliggör inte IT-företagen information om sin energianvändning. Därmed går det inte att spåra vilken klimatpåverkan de har.

- Vi förväntar oss att dessa företag spelar en central roll i den viktiga energiomställning vi står inför. Förnybar energi är viktig såväl för trygg eltillförsel, att möta klimathotet och att undvika katastrofer som Fukushima, säger Martina Krüger, ansvarig för klimat- och energifrågor på Greenpeace.

Hjälp oss få Facebook på bättre tankar!

Se hela rapporten, inklusive karta över de granskade företagens datacenter.