Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Vi anmäler regeringen till EU för havsmiljöbrott

Artikel - 27 oktober, 2011
Sveriges känsligaste havsområden ska vara skyddade enligt lag, ändå förstörs de systematiskt år efter år, utan att myndigheterna ingriper eller ens försöker reglera verksamheten. Regeringen har i åratal försummat nödvändiga fiskeregleringar i marina områden som omfattas av EU:s områdesskydd Natura 2000. Om Sverige inte åtgärdar bristerna kan ovärderliga naturvärden utplånas.

Foto: Greenpeace/Christian Åslund

Marina reservat

Övergödning, förlust av biologisk mångfald och det destruktiva fisket har försatt Sveriges havsmiljö i kris.

Två av de tydligaste exemplen är utsjöbakarna Fladen och Lilla Middelgrund i Kattegatt, som omfattas av EU:s särskilda miljöskydd, Natura 2000. Totalt har Sverige 274 marina Natura 2000-områden, varav minst  150 är i behov av fiskeskydd. Trots en lång rad utredningar om fiskeregleringar i marina områden har inget hänt i praktiken.Destruktivt fiske har försatt Sveriges havsmiljö i kris.


Sverige är enligt direktivet skyldiga att ge områdena ett adekvat skydd. Men trots att fiske är ett av de allvarligaste hoten mot områdenas unika arter och livsmiljöer har Sverige vägrat att införa de fiskeregleringar som krävs för att skydda de känsliga områdena. Det intensiva fisket med bottentrål och fasta redskap fortsätter.

Länsstyrelserna måste få ett tydligt mandat och resurser av regeringen att reglera fisket. Medan detta arbete sker bör ett moratorium införas i de fem procent av våra vatten som har Natura 2000-skydd.

Anmälan överlämnas in till Pierre Schellekens, EU-kommissionens chef i Sverige.

Vår anmälan

Sammanfattning av  anmälan

Ämnen