Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

AKTION: Håll kvar de svenska tjuvfiskarna i Göteborgs hamn!

Artikel - 11 juni, 2008
UPPDATERING 12 JUNI: Aktivisterna fortfarande på plats i Fiskebäcks hamn.Nordic IV är ett svenskt fartyg som fiskar olagligt i Västsaharas vatten. Nordic IV är bara en av de industritrålare som rovfiskar i Afrika och utarmar fiskbestånden där. Vi kräver att fartyget och dess besättning tillsammans med ägarna hålls kvar i Göteborg i väntan på åtal.

Ett 20-tal aktivister blockerar den svenskägda industritrålaren "Nordic IV" från att lämna Fiskebäckshamn i Göteborg. Fartyget fiskar illegalt utanför Västsahara. Greenpeace uppmanar myndigheterna att kvarhålla fartyget tills den pågående förundersökningen mot fartyget och dess ägare avslutats. Läs pressmeddelandet

- Det är riktiga pirater vi har att göra med här, säger Staffan Danielsson, talesperson i havsfrågor på Greenpeace. De fiskar olagligt och deras rovfiske förstör inte bara havsmiljön utan också livsvillkoren för lokalbefolkningen som blir bestulna på både arbetstillfällen och livsmedel.


EUs skattebetalare betalar för plundringen av Afrikas vatten

Eftersom EUs fiskeflotta är dubbelt så stor som den borde vara, och över 80 procent av fiskbestånden i EU är överfiskade, använder EU tredjelandsavtal, t.ex. med Marocko, för att exportera fiskeflottans överkapacitet. Skattebetalare i EU betalar subventioner för att detta rovfiske i afrikanska vatten ska kunna fortgå. Nordic IV saknar dock tillstånd från Fiskeriverket, såväl som från EU och fiskar alltså olagligt. Nordic IV är polisanmäld av Fiskeriverket och förundersökning pågår.

- Nordic IV bär stillahavsnationen Cook-öarnas flagga och ägarförhållanden är dolda i skatteparadiset Guernsey i Engelska kanalen. Oavsett hur de svenska ägarna sopat igen pappersspåren så lämnar de tydliga spår i havet och bidrar till att förlänga den väpnade konflikten i Västsahara, säger Staffan Danielsson.Nordic IV begår både juridiska och etiska brott

Västsahara är ockuperat av Marocko och den blodiga konflikten har pågått sedan 1975. Sverige har i FN och i EU protesterat mot ockupationen och röstade emot det fiskeriavtal som EU och Marocko ingick 2005. Nordic IV har ingått ett eget avtal med Marocko.

- Nordic IV:s rovfiske i regionen bidrar till att ockupationen av Västsahara kan fortsätta, säger Staffan Danielsson. Det är alltså frågan om flera brott här, både juridiskt och moraliskt. Ovanpå all utsugning av havets resurser stödjer de också en ockupationsmakt. Lokalbefolkningen får inte del av vinsten från fisket.

Förvaltningen av fiskresurser i EU och globalt har havererat, dels pga piratfisket och dels pga politikernas oförmåga att hantera överkapaciteten i flottorna. I Sverige pågår nu ansträngningar för att delvis med EU-pengar skrota halva trålfiskeflottan. Tidigare försök har misslyckats kapitalt.

Inför reformen av EUs gemensamma fiskeripolitik 2012 kräver Greenpeace att:


- överkapaciteten i fiskeflottan försvinner

- tredjelandsavtalen helt görs om så att den först och främst hjälper till att bygga upp trovärdig och självständig fiskeriforskning och förvaltning i samarbetsländerna innan någon fisk kan tas till EU,

- att allt fiske måste förvaltas i enlighet med ekosystemprincipen dvs. att fisk även är en väsentlig del av havsmiljön och inte bara en handelsvara,

- att stora marina reservat skapas så att fiskbestånd och havsmiljö kan återhämtas,

- att subventionerna till fiskeindustrin försvinner,

- att piratfisket stoppas,

- att miljövidriga fiskemetoder som t.ex. bottentrålning förbjuds.

Förundersökningen pågår i Göteborg under ledning av åklagare James van Reis.

 

Läs mer: Västsahara, tjuvfiske och det svenska fartyget Nordic IV

Ge en gåva

Hjälp oss skydda haven och stoppa det illegala fisket

Ämnen
Taggar