Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Aktivism vid valurnorna

Artikel - 1 juni, 2009
Hur kan du påverka det svenska klimatarbetet? Hur kan du säga nej till genmodifiering och motverka EU:s överfiske? Hur kan du få politikerna att lyssna? Den 7e juni kan du göra din röst hörd.

EU-val

I år har cirka 400 miljoner EU-medborgare möjligheten att rösta fram ledamöter till Europaparlamentet - ledamöter som ska representera nästan en halv miljard européer. Valet till Europaparlamentet är vårt enda tillfälle att direkt påverka vem som ska representera oss i Bryssel.

Sjuttio procent av Europas miljölagar stiftas inom EU. Europaparlamentet spelar en viktig roll i att forma dessa lagar. Trots detta verkar få se valet till Europaparlamentet som viktigt. Valdeltagandet är bara hälften så stort som i riksdagsvalet och det generella valdeltagandet i EU-länderna blir allt lägre.

Är Europaparlamentet viktigt?

Europaparlamentets makt inom EU har ökat under senare år och parlamentet har varit med och fattat både bra och dåliga miljöbeslut.
 
2007 ville Europakommissionen och EU:s ministrar begränsa omfattningen av den så kallade REACH-lagstiftningen. Lagstiftningen innebär att man ska ersätta de mest giftiga och cancerogena kemikalierna med alternativ som är mindre skadliga för människor och miljö. EU-parlamentet stöttade Greenpeace krav och det dåliga förslaget gick inte igenom.

Tyvärr har Europaparlamentet inte alltid varit lika ansvarstagande. 2005 gav parlamentet efter för påtryckningar från industrin och försvagade lagstiftningen som gällde utfasning av bilars klimatfarliga F-gaser. Vissa F-gaser kan påverka den globala uppvärmningen tusentals gånger mer än koldioxid. På grund av Europaparlamentets ståndpunkt kommer F-gaser att finnas på marknaden i åratal framöver.

Greenpeace kommer att fortsätta utmana EU: s miljö- och energipolitik, men vi tror på folkets makt. Miljöns framtid bestäms till syvende och sist av de miljoner människor som tar sitt ansvar och agerar, om så bara genom att gå och rösta. Våra politiker måste förstå att de kommer att ställas till svars. De måste inse att den snabbaste vägen ur de gamla hjulspåren är att investera i hållbar produktion och konsumtion. De måste vara med och skapa en energirevolution med massor av nya ”gröna” jobb som kan få fart på ekonomin igen.

Vilka är då de viktigaste frågorna?

På nästa sida har vi sammanställt de viktigaste miljöfrågor för EU-parlamentet under den kommande mandatperioden.
Läs mer

 

Se en lista över de svenska kandidaterna här

Mer information om EU-valet hittar du här