Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Aktion mot Monsanto, Swedish Meats och Lantmännen

Artikel - 24 mars, 2006
Vi agerade i Stockholm, Bromma och Helsingborg, mot de tre företag som är ansvariga för att genmodifierade grödor importeras till Sverige: Swedish Meats, Lantmännen och Monsanto.

Greenpeace-aktivister tog sig in på Lantmännens foderanläggning i Helsingborg för att undersöka om genmodifierad soja lagras där. En liknande provtagning i Norrköping ledde aktion mot Lantmännen den 23e mars.

Tillsammans med en grupp konsumenter besökte vi Swedish Meats huvudkontor vid Globen i Stockholm. Ledningen fick ett gigantiskt brev med frågor om de verkliga kostnaderna för att använda genmodifierade organismer.

Samtidigt levererande Greenpeace-aktivister säckar av icke genmodifierad soja till kemiföretaget Monsantos kontor i Solna. Monsanto äger patent på den genmodifierade sojan.

Ytterligare aktivister tog sig in på Lantmännens foderanläggning i Helsingborg för att undersöka om genmodifierad soja lagras där. En liknande provtagning i Norrköping i förra veckan ledde till gårdagens aktion mot Lantmännen.

Läs rapporter ifrån aktionerna

Se bilder från aktionerna


Varför vi agerar


Vi har under den senaste månaden drivit en kampanj för att Swedish Meats inte ska tillåta sina leverantörer att använda genmodifierat djurfoder. Swedish Meats har sedan årsskiftet en ny policy angående vilket foder djuruppfödare får använda till sina djur och det är nu fritt fram att använda genmodifierad soja.

Sojan är genmodifierad så att den klarar att besprutas. Det i sin tur har lett till att beroendet av och mängden bekämpningsmedel ökat stort, vilket leder till färre grödor och minskad biologisk mångfald. Genmodifierade växter har redan spridit sig i naturen och smittat naturliga växter vilket skapar korsningar med okända egenskaper.

På lång sikt äventyras arvsmassan i våra viktigaste växter. När genmodifierade grödor förs in i naturen blandas generna i det oändliga till kommande generationer. De sprids också över gigantiska arealer eftersom genspridningen är gränsöverskridande. När genmodifierade grödor släpps i naturen sker ett genetiskt experiment.

I Argentina skövlas under loppet av tre år skog motsvarande Skånes yta, för att bereda plats för odlingen av den genmodifierade sojan.

När du till exempel köper Mamma Scans köttbullar kan det innebära att du bidrar till de miljöproblem som uppstår när genmodifierade organismer, GMO, odlas i Sydamerika. Dessutom är forskningen kring hur djuren påverkas av att äta genmodifierade organismer bristfällig.

Läs pressmeddelandet

Läs mer om Greenpeace aktion mot Lantmännens lager i Norrköping 23 mars


Vad du kan göra:

Swedish Meats har tagit bort sitt krav på att djur ska utfodras på foder fritt från genetisk modifiering. Det innebär att Scans produkter och en massa andra svenska köttprodukter nu kan komma från djur uppfödda på genmanipulerat foder. Skicka e-post till Åke Modig, vd på Swedish Meats, och kräv att de återgår till sin GMO-fria policy!

Skriv brev till Swedish Meats

Dyr royalty

Ett argument för att använda  genmanipulerad soja som djurfoder är att produktionen blir billigare, men skillnaden mellan att producera kött med eller utan GMO är endast 5 öre per kilo. Dessutom sätts hela kostnadsanalysen ur spel eftersom Monsanto, företaget bakom den genmanipulerade sojan, nu kräver ersättning för sin produkt. I Danmark vill Monsanto ha 15 USD per ton soja. Om foderföretag och bönder betalar sådan "royalty" blir GM-sojan inte det självklara lågprisalternativet.

Det finns gott om företag i Europa som behåller sin policy att ha ett GMO-fritt sortiment. Några exempel är franska Carrefour, livsmedelgiganten som importerar mer soja än hela Sverige, brittiska Tescos och Tyska Edeka Nord och Globus.

Svenskt kött har hållit högre standard än importerat kött på grund av strängare regler vad gäller djurhållning. Reglerna har varit kraftfullare i fråga om användning av antibiotika och transport av levande djur, samt att det fram till årsskiftet inte var tillåtet att ge GM-foder till djur.

GMO bidrar till miljöproblem

Som ett resultat av att importen av GM-soja till Sverige  blir större  ökar miljöförstörningen. För att producera GM-soja skövlas enorma områden skog i Argentina och Brasilien. Detta bidrar inte bara till att den biologiska mångfalden hotas; när stora skogsareal huggs ner påverkas klimatet, något som kan få katastrofala följder.

Sojan är genmanipulerad så att den klarar att besprutas. Det i sin tur har lett till att beroendet av och mängden bekämpningsmedel ökat stort, vilket leder till färre grödor och minskad biologisk mångfald. GM-växter har redan spridit sig i naturen och smittat naturliga växter vilket skapar korsningar med okända egenskaper. Det finns exempel på att proteinstrukturen ändras när gener förändras, så de proteiner som produceras i GM-grödor kan vara giftiga eller allergiframkallande.   

När GM-grödor släpps i naturen sker ett genetiskt experiment. På lång sikt äventyras arvsmassan i våra viktigaste växter. När GM-grödor förs in i naturen blandas generna i det oändliga till kommande generationer. De sprids också över gigantiska arealer eftersom genspridningen är gränsöverskridande.

Konsumenterna vet inte om ICA:s kött innehåller GMO

Köttprodukter är undantagna från EU:s märkningsregler. Det går därför inte att veta om ICA:s eller Konsums kött kommer från djur uppfödda på GM-soja. Vill vi konsumenter undvika GMO i köttproduktionen finns det bara KRAV-märkta köttprodukter, och produkter från Siljans Chark, som garanterat inte använder sig av GMO.

Andra aktörers ansvar

Detaljhandeln har ett ansvar att se till att produktionen av svenskt kött förblir GMO-fritt. Genmanipulerade organismer är varken säkra, nödvändiga eller önskade. Livsmedelskedjor bör införa märkningsregler så att konsumenterna får veta vilka köttprodukter som kommer från djur uppfödda på GMO.

Konsumenter och bönder bryr sig

Swedish Meats tror inte att konsumenterna bryr sig om att köttet kommer från djur utfordrade på GMO. Men rapporter visar att den stora majoriteten av svenska konsumenter inte vill ha GMO i sin mat  och att de är villiga att betala för att veta att GMO inte har använts i köttproduktionen .

En opinionsundersökning från Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, visar att 74 procent av Sveriges bönder inte kan tänka sig att odla genmanipulerade grödor. 68 procent säger nej till GM-foder.

Beslut kan få påföljder

Andra svenska aktörer kan följa Swedish Meats exempel och snart kan GMO smyga sig in i annan livsmedelproduktion. Mjölkprodukter och kyckling är potentiella livsmedel som snart kan komma från djur utfordrade med GMO.

Skriv till Swedish Meats

Skriv till Swedish Meats och kräv att de återgår till sin gamla GMO-policy!

Stöd oss

Skänk ett bidrag och hjälp oss fortsätta kampen för se till att produktionen av svenskt kött förblir GMO-fritt!