Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

EU:s fiskeutskotts omröstning idag en vändpunkt för havsmiljön

Pressmeddelande - 18 december, 2012
EU-parlamentets fiskeutskott har idag röstat för en omfattande reform av EU:s gemensamma fiskeripolitik, något som skulle kunna resultera i en återhämtning av EU:s fiskbestånd. Omröstningen är enligt Greenpeace en vändpunkt för årtionden av ohållbar fiskeripolitik, där en allt för stor fiskeflotta fiskat ut våra hav.

Ledamöterna i EU-parlamentets fiskeutskott stödde idag ett mål om att återställa fiskbestånden till hållbara nivåer samt att inte fånga mer fisk än bestånden tål, s.k. maximalt hållbart uttag. De erkände också den överdrivna fiskekapaciteten i den europeiska flottan i förhållande till fiskbeståndens tillstånd, och lade fram åtgärder för att minska den. Slutligen stödde ledamöterna även åtgärder för att minska utkast, dvs. dumpning av oönskad död eller döende fisk överbord.

- Omröstningen i dag markerar en vändpunkt för havsmiljön. Fiskeutskottet har injicerat välbehövligt hopp i reformen av EU:s fiskeripolitik vilket utmanar de europeiska regeringarna att följa efter, säger Jan Isakson, havsmiljöexpert för Greenpeace.

- I detta skede är EU-ländernas fiskeministrar det största hindret som står i vägen för en återhämtning av våra hav och en hållbar framtid för fisket. Greenpeace och småskaliga fiskare från flera länder i Europa uppmanar idag ministrarna att stödja kraftfulla åtgärder för att skrota destruktivt överfiske, främja skonsamma fiskemetoder och bevara våra hav för kommande generationer, säger Jan Isakson.

Under 2013 kommer den nya politiken att fastslås av EU-parlamentet och fiskeministrarna för att träda i kraft 2014.

Bilder från Greenpeace demonstration i Bryssel idag

Mer information:
Jan Isakson, havsmiljöexpert för Greenpeace: 070 608 74 83
Anna Havula, kommunikationsansvarig: 070 201 44 86 

Ämnen