Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Greenpeace nekas inträde till ryska Arktis

Pressmeddelande - 21 augusti, 2013
Barents hav, 2013 – Den ryska regeringen har nekat Greenpeace isbrytare Arctic Sunrise tillstånd att fara in i ryska Arktis trots att fartyget uppfyller alla krav.

 Greenpeace International menar att beslutet är ett försök att hindra dem från att avslöja verksamheten som det ryska statsägda oljebolaget Rosneft genomför i området. Flera fartyg från Rosneft och dess amerikanska partner ExxonMobil genomför seismiska tester och geologiskt arbete i Karahavet - som förberedelser för oljeborrning till havs i Arktis.

 - Detta är ett illa dolt försök att kväva fredliga protester och hålla internationell uppmärksamhet borta från arktisk oljeprospektering i Ryssland. Arctic Sunrise är en fullt utrustat isbrytare med betydande erfarenhet av verksamhet under arktiska villkor, medan de oljebolag som är verksamma här tar oerhörda risker i ett område fullt av isbjörnar, valar och andra arktiska vilda djur, säger Therese Jacobson, arktisexpert på Greenpeace.

Greenpeace International har lämnat in tre detaljerade ansökningar om inträde till Nordostpassagen, där de tydligt anger avsikt att delta i fredliga och lagliga protester. Samtliga ansökningar avslogs. Den senaste ansökan avslogs med motiveringen att de uppgifter som lämnats om fartygets isförstärkning uppenbarligen är otillräckliga. Avslaget är i strid med internationell rätt, inklusive rätten till fri sjöfart.

- Beslutet att neka oss inträde till Karahavet är helt omotiverat, och väcker allvarliga frågor om graden av samverkan mellan de ryska myndigheterna och oljebolagen själva. Över tre miljoner människor står bakom vår kampanj, och de vill veta vad Ryssland och dess västerländska oljepartners försöker dölja här i Arktis, säger Therese Jacobson.

Inget av de sex oljeprospekteringsfartygen som Rosneft och ExxonMobil har verksamma i området har en isklass så hög som Arctic Sunrise. Mer än 400 fartyg har beviljats ​​tillgång till Nordostpassagen i år, många av dem med en sämre klassificering än Greenpeace fartyg, som klassas som en isbrytare.

Arctic Sunrise befinner sig just nu på en månadslång expedition i Arktis för att avslöja och protestera mot oljeutvinning som en del av en global kampanj som har lockat över 3,5 miljoner människor att skriva under på www.savethearctic.org

 

Kontakt:
Therese Jacobson, ekotoxikolog och arktisexpert Greenpeace, 073 670 85 30
Daniel Bengtsson, kommunikationsansvarig 070 303 36 49