Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Nytt stresstest avslöjar ytterligare kärnkraftsrisker

Pressmeddelande - 21 maj, 2013
Idag fortsatte Greenpeace de fredliga stresstesten av de svenska kärnkraftverken. Utan hinder och med enkla medel har en aktivist flugit över Ringhals och släppt ned ballonger på reaktortaket.

Det visar hur utsatt Ringhals är för en attack eller olycka från luften, en potentiell fara som inte har utretts tillräckligt av vare sig industri eller myndighet.

- Detta är ytterligare ett exempel på en lång rad kärnkraftrisker som fortfarande inte tas på allvar. Trots att rapporter, utredningar och tester gång på gång bekräftar riskbilden tillåts reaktorerna fortsätta i drift som om inget hade hänt. Det är helt oacceptabelt. Miljöminister Lena Ek måste sätta säkerheten främst och ta samtliga svenska reaktorer ur drift, säger Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige.

Efter kärnkraftskatastrofen i Fukushima 2011 beslutade EU att alla medlemsländer skulle ”stresstesta” sina kärnkraftverk. I en sammanfattande rapport konstaterade EU-kommissionen åtskilliga brister vid kärnkraftverken i Europa. Men testerna missade en rad allvarliga säkerhetsrisker. I oktober 2012 genomförde därför 70 Greenpeaceaktivister kompletterande, fredliga stresstester vid de svenska kärnkraftverken för att belysa hur orimligt tillgängliga kärnkraftverken är. Kärnkraftbolagen svarade med att bygga nya staket och lova fler kontrollstationer.

- Bristen på skydd mot olyckor eller hot från luften ser ungefär likadan ut i samtliga svenska kärnkraftverk. När det gäller just Ringhals har EU:s stresstester visat att reaktortaket på R1 är så sårbart att till och med ett kraftigt snöfall skulle kunna orsaka att delar av taket faller ner i bränslebassängen vilket kan orsaka bränsleskador och förhindra möjligheterna till kylning, säger Annika Jacobson.

I vintras presenterade Strålsäkerhetsmyndigheten en plan för hur riskerna EU identifierat skulle åtgärdas. Åtgärdsplanen som behandlade svag haveriberedskap, otillräckligt skydd mot översvämningar och jordbävningar samt otillräcklig nödkylning kritiserades för att inte ta upp några av de allvarligaste riskerna, exempelvis åldrande reaktorer, påfrestande effekthöjningar, slapp säkerhetskultur, samt svagt skydd mot attacker. Trots riskbilden tillåter SSM ändå att reaktorerna fortsätter i drift som vanligt.

- Den långa raden säkerhetsproblem i svenska kärnkraftverk gör att risken för härdsmälta anses som förhöjd. Så länge vi har kärnkraftverk utsätts människor och miljö för allvarliga risker. Miljöminister Lena Ek måste omedelbart påbörja omställningen till ett långsiktigt, hållbart och säkert energisystem, säger Annika Jacobson.

 

Läs den kritiska granskningen av åtgärdsplanen för kärnkraftbristerna HÄR
Läs rapporten Riskabla reaktorer HÄR

Kontakter:
Annika Jacobsson, chef för Greenpeace i Sverige, 070-542 08 90 | Twitter: @chef_greenpeace
Jesper Liveröd, kommunikationsansvarig, 070- 340 54 14 | Twitter: @JesperLiverod

Ringhals
Rolf Lindahl, kampanjledare, 070-397 58 70 | Twitter: @rolflindahl
Facebook  |  Twitter: greenpeaceSE  -  #stresstest

Ämnen