Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Så kan nordhavsräkan bli hållbar igen

Pressmeddelande - 4 februari, 2014
Världsnaturfonden WWF valde idag att rödlista nordhavsräka som fångats i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön. - Det är helt rätt eftersom den svenska räkflottan är så groteskt överdimensionerad att den i praktiken tvingas till fusk och fiske i skyddade områden för att överleva. För att fisket ska bli hållbart måste 8 av 10 svenska räkbåtar pensioneras, säger Jan Isakson, havsmiljöexpert på Greenpeace.

Greenpeace har tidigare visat hur överkapaciteten i den svenska räkflottan leder till en systematisk illegal dumpning - s.k. uppgradering - av fångsterna. Små räkor, råräkan, dumpas död överbord för att svenska yrkesfiskare ska kunna fylla sin kvot med de större s.k. kokräkorna, som har ett pris som ofta är runt 14 gånger högre. Enligt Internationella havsforskningsrådet, ICES, senaste uppskattning dumpade över 30 procent av räkfångsten under 2012.

Grundproblemet är att för många och stora svenska räktrålare jagar efter för få räkor. Idag fiskar 65 svenska trålare räka. Det kan jämföras med 12 i den danska räkflottan, som fiskar på samma bestånd. Danskarna har dessutom en mycket större kvot de får ta upp. Danska räkfiskare dumpade sex procent av fångsten 2012 enligt ICES.

Överkapaciteten i den svenska räkflottan får en lång rad negativa effekter, både för yrkesfisket, räkbeståndet och för havsmiljön:

* Dålig lönsamhet. Yrkesfiskarna tvingas mer eller mindre dumpa mindre värdefull fångst, vilket är ett fiskeribrott.

* Underminerar skydd. Yrkesfiskarna motsätter sig alla begränsningar i fisket, även i unika ”skyddade” områden som Natura 2000-området Bratten där det finns koraller, eftersom de är pressade att bottentråla varenda kvadratmeter botten för att överleva. Räkfisket är intensivt i Bratten.

* Konflikt med Danmark. Danska yrkesfiskare förlorar pengar när deras kvot minskas som ett resultat av svenskt överfiske. WWFs rödlistning drabbar även danska och norska fiskare ekonomiskt, även om det främst är svenska yrkesfiskare som misskött sig.

I det korta perspektivet måste Kustbevakningen utföra fler och noggrannare fiskerikontroller till havs för att stoppa uppgraderingen av fångsterna.

- Fiskerikontrollanterna måste gå ombord på fiskefartygen innan trålen halas och inventera fångstens sammansättning, gärna i samarbete med fiskeribiologer. Det här är en uppgift som Kustbevakningen måste prioritera om fusket ska kunna stävjas, säger Jan Isakson.

Ladda ner Greenpeace rapport "Fiskare som fuskar. En för stor och olönsam fiskeflotta dumpar över ett ton räkor illegalt i havet - varje dag"

Kontakt: 
Jan Isakson, havsmiljöexpert, Greenpeace: 070 608 74 83, , Twitter: JanIsakson
Anna Havula, kommunikationsansvarig, Greenpeace: 070 201 44 86

Ämnen