Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Greenpeace segrar

Pressmeddelande - 1 december, 2003
På flera områden har vi fått gehör för våra kampanjer. Här är några av årets segrar.

Januari
McDonalds slutar använda växthusgaser
Hamburgergiganten McDonalds öppnar, efter påtryckningar från Greenpeace, sin första resturang i Danmark där man inte använder växthusgaserna HCFC och HFC vid kylning och ventilering.

Februari
Slut på dålig pappersmassa från Kaliningrad
Två papper- och pappersmassafabriker i Kaliningradregionen, vid Östersjön, stoppar sin verksamhet efter påtryckningar från Greenpeace.

Maj
Greenpeace avslöjar föroreningar på Thule
Greenpeace avslöjar en föroreningsskandal som hemlighållits på Thulebasen på Grönland. Avslöjandet skapar en politisk storm gällande vem som ska betala för uppröjningen och leder dessutom till att Danmark inte skriver under ett avtal med USA om användandet av Thulebasen som ett led i missilskölden.

Juni
Från valfångare till valbeskyddare
På IWCs, Internationella Valfångstkommissionens möte, bestäms att en särskild kommitté för att skydda valarna ska upprättas. IWC som traditionellt har varit ett organ som reglerar valfångst tar därmed ett steg i riktning mot att bli ett beskyddande organ. Detta är en viktig seger som Greenpeace kämpat för i åratal.

Juni
Nytt område till världsarvslistan
Ubsunurdalen, på gränsen mellan Ryssland och Mongoliet, tas efter UNESCOs
världsarvskommittés möte upp på världsarvslistan.

Augusti
Amazonas får utökat skydd
Efter 18 års arbete kunde det brasilianska folket Deniindianerna fira att de har fått rätten till sitt landområde, i den sydvästliga delen av Amazonas. Detta är en historisk seger för alla dem som kämpar mot den ökande avverkningen av den biologiskt värdefulla skogen. Sedan 1999 har Greenpeace hjälpt deniindianerna att skydda deras område.

Oktober
Under en expedition i våras till Barents hav med Greenpeacefartyget MV Esperanza, påpekar Greenpeace den undermåliga beredskapen mot oljetankhaverier. I oktober beslutar Stortinget att anslå pengar till tre bogserbåtar. Detta är ett viktigt steg for att skydda dessa sårbara havsområden mot oljeförorening, och arbetet fortsätter nästa år.

Oktober/November
Efter långvarig press från Greenpeace antar Baselkonventionen riktlinjer om hur skrotfärdiga fartyg, som ofta innehåller miljöfarligt avfall, ska behandlas. I november antar också FNs sjöfartsorganisation, IMO, strängare regler för att undgå att skrotfärdiga fartyg lämnas på stränder i u-länder.

December
Östersjöländerna samsas om gemensam IMO-ansökan
Länderna runt Östersjön lämnar in en gemensam ansökan till IMO, Internationella sjöfartsorganisationen, om att klassa Östersjön som ett särskilt känsligt havsområde (PSSA). Detta är ett resultat av Greenpeace arbete under de senaste två åren.