Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Greenpeace stoppar misstänkt torsksmugglare

Pressmeddelande - 21 augusti, 2006
Torsk och annan fisk som fångats illegalt i Barents hav säljs i stora volymer i Sverige och övriga EU. Fisken lastas om från fiskefartyg till fraktfartyg till havs och smugglas sedan in via hamnar runt om i EU med hjälp av förfalskade dokument.

Mumrinskiy har även transporterat torsk fångat av Elektron (bilden tagen under illegal omlastning av torsk till Kambodja-flaggade lastfartyget Ice Bay i april 2005).

Greenpeace har kartlagt en av de misstänkta smugglarnas väg från Barents till EU, det ryska fraktfartyget Mumrinskiy. Under morgonen blockerade aktivister från Greenpeace avlastningen av Mumrinskiy i holländska Eemshaven och kräver att myndigheterna först gör en noggrann inspektion av fisken i lasten.

- Tidigare i år visade TV4:s Kalla Fakta hur svartfångad torsk från Barents Hav säljs i svenska frysdiskar bland annat under varumärkena Findus, Icas Euroshopper och Coops X-tra fiskpinnar. Dagens holländska aktion visar att problemet inte är löst, utan att tiotusentals ton illegalt fångad fisk fortfarande smugglas in på den europeiska marknaden, säger Ida Udovic, talesperson i havsfrågor på Greenpeace.

Barents hav har världens sista relativt friska torskbestånd, ett bestånd som nu exploateras mycket hårt. Situationen förvärras av att var fjärde torsk som fångas fiskas illegalt. Under 2005 uppgick de illegala torskfångsterna i Barents hav till över 160 000 ton, enligt Internationella havsforskningsrådet, ICES. Norska kustbevakningens försiktigare uppskattning av de olagliga fångsterna ligger på 100 000 ton.

Fraktfartyget Mumrinskiy är nummer två på det norska Fiskeridirektoratets lista över fraktfartyg som levererar svarta laster till Europa. Fartyget har varit involverat i flera fall av dubbel bokföring, förfalskning av dokument och undviker konsekvent att segla genom norsk ekonomisk zon med last för att undvika norska myndigheters inspektioner.

- Svartfiskad fisk blandas upp med legalt fångad fisk i Eemshaven. Det måste Holland omedelbart sätta stopp för. Men för att tackla svartfisket i stort måste alla EU:s medlemsländer börja genomföra inspektioner och rapportera landningar till Norge eller Ryssland så att de dras från respektive kvoter, säger Ida Udovic.

Inrättandet av marina reservat med fiskeförbud skulle också göra myndigheternas övervakning av svartfiske mycket enklare. Idag finns 11 små svenska marina reservat. På land finns 2300 naturreservat. Greenpeace föreslår ett nätverk av stora marina reservat i Nordsjön och Östersjön för att skydda bland annat torskens lek- och uppväxtplatser och ge havsmiljön tid att återhämta sig. Marina reservat ska också vara stängda för alla uttag av resurser, dumpning av avfall och ha strikta regler för sjöfarten.

Ämnen