Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Greenpeace välkomnar beslut om PSSA för Östersjön

Pressmeddelande - 2 april, 2004
Greenpeace välkomnar IMO:s beslut att förklara Östersjön för ett "särskilt känsligt havsområde" - PSSA. Förslaget hade lagts fram av alla Östersjöstater utom Ryssland.

Beslutet öppnar dörren för en fungerande miljökontroll av den internationella sjöfarten i Östersjön. Därför annonserade Greenpeace på fredagen också att man nu startar en kampanj för att få IMO att senast 2005 ha antagit beslut om nödvändiga konkreta skyddsåtgärder.

- Som medborgare i ett av Östersjöländerna tycker jag förstås att det är bra att en majoritet av länderna runt Östersjön samlas i arbetet för att skydda vårt innanhav. Däremot är jag bekymrad över det ryska motståndet mot miljöansträngningarna, sade Sari Tolvanen från Greenpeace. - Om inte alla runt Östersjön är uppmärksamma kommer den ryska
oljeindustrin att äventyra vår framtid.

Tolvanen framhöll att FN-organets beslut hade sitt urspung i den förmodade massiva ökningen av fartygstrafiken i Östersjön och detta i sin tur en konsekvens av de ryska planerna på en fortsatt expansion av oljeexporten genom Östersjön. Tolvanen välkomnade den förebyggande inriktningen hos de övriga Östersjöstaterna men framhöll också att mycket återstår att göra innan Östersjön verkligen är skyddad. - Beslutet om att klassa Östersjön som ett PSSA är ett första steg. Nu återstår att ge det beslutet ett konkret innehåll.