Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Miljökonst på Juutuafloden - Samiska aktivister och Greenpeace i gemensam aktion

Pressmeddelande - 21 mars, 2005
Samiska ungdomar och Greenpeace tecknade i dag konturerna av en gigantisk ren på Juutuaflodens is i Enare. Miljökonstverket omgavs av texter på samiska och engelska med uppmaningen: Nu räcker det!
D e n o h k á !
E n o u g h !

Bakom miljökonstverket står samiska ungdomar från lokala renskötarfamiljer i övre Lappland och Greenpeaceaktivister från Finland, Nederländerna och Frankrike. Arbetet med miljökonstverket, som mäter 50 gånger 50 meter, påbörjades redan på fredagen.

- Vi är också oroade över skogsavverkningarna och vi vill på detta sätt bära vårt strå till stacken. Renskötseln är en oumbärlig del av den samiska kulturen som bär upp vår starka identitet. Vi tror på den här branschen och vill kämpa för dess fortlevnad, säger Inka Saara Arttijeff från Nellim som varit med om att förverkliga konstverket.

- Att jobba som renskötare handlar inte envart om att utöva ett yrke. Det är en livsstil. Ifall skogarna huggs ned tvingas renskötarna minska på antalet renar, vilket undergräver lönsamheten och arbetsplatserna i renskötselbranschen. Detta bekymrar också oss ungdomar, berättar Keijo Pirttijärvi från Muotkatunturi renbeteslag

De statliga avverkningarna av gammelskog tränger undan den traditionella renskötseln. Avverkningarna förstör renarnas betesmarker och försvårar renskötseln. Grundlagen, lagen om renskötsel och folkrättsliga avtal tryggar renskötseln inom det samiska hembygdsområdet. Trots det avverkas de statsägda skogarna på ett ohållbart sätt i området.

Greenpeace grundade en så kallad skogsstation i Enare i början av mars för att stöda renskötarnas krav på ett rättvist bruk av skogarna. Majoriteten av renbeteslagen i Enare kommun lät tillsammans med Greenpeace och Finlands naturskyddsförbund göra kartor på de värdefullaste betesmarkerna år 2003. Miljökonstverket är ett led i försöken att fästa uppmärksamheten vid skyddet av de statsägda skogarna i övre Lappland.