Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Nio av tio EU-kandidater vill skapa marina reservat

Pressmeddelande - 8 juni, 2004
Skapa marina reservat i europeiska vatten, stärk EU:s regelverk för skydd av den marina miljön och förbjud destruktiva fiskemetoder som bottentrålning. Så vill en överväldigande majoritet av kandidaterna till Europaparlamentet förbättra det alarmerande tillståndet i haven runt Europas kuster, enligt en enkätundersökning utförd av Greenpeace i 19 EU-länder.

Av de svenska riksdagspartiernas förstanamn till EU-parlamentsvalet svarade kristdemokraternas Anders Wijkman, centerns Lena Ek, miljöpartiets Carl Schlyter och vänsterpartiets Jonas Sjöstedt. Alla svarade ja på samtliga frågor.

Totalt 3 747 kandidater i EU fick svara ja eller nej på följande frågor. 603 svarade på enkäten. Under respektive fråga redovisas hur kandidaterna svarade, svenska siffror inom parentes:

1. Ett stort antal vetenskapliga studier har visat att ett skydd av stora områden till havs, där allt slags fiske och andra mänskliga aktiviteter som tros skada marina ekosystem förbjudits, bevarar och ger fiskbestånd och marina livsmiljöer en chans att återhämta sig. Anser du att detta är en åtgärd som bör vidtas i europeiska vatten?
Ja: 90% (93 %) Nej: 5% (5%) Vet ej: 3,5% Inget svar: 1,5% (2 %)

2. Vid det senaste partsmötet för FN-konventionen om biologisk mångfald (CBD) förband sig EU att upprätta ett nätverk av marina reservat. Skulle du stödja bildandet av en stark EU-mekanism som kan reglera aktiviteter från alla sektorer, inklusive fiske, som utgör ett hot mot marina miljöer och arter, till exempel genom stärkandet av Natura 2000?
Ja: 91,5% (87 %) Nej: 4% (4 %) Vet ej: 3% (7 %) Inget svar: 1,5% (2%)

3. Skulle du stödja beslut som syftar till att fasa ut destruktiva fiskemetoder, som exempelvis bottentrålning, till förmån för mer skonsamma metoder - för att trygga framtida fiskbestånd och gynna hållbart fiske?
Ja: 98% (98%) Inget svar: 0,5% (2%) Nej: 0,5% (0%) Vet ej: 1%

“Gensvaret vi har fått är väldigt uppmuntrande”, säger Tove Zetterström, talesperson för havsfrågor på Greenpeace. ” Men vi kommer att hålla koll på Europaparlamentet för att försäkra oss om att ledamöterna sköter sin del för att förverkliga detta. EU-länderna måste agera nu om vi skall leva upp till våra internationella åtaganden, till exempel inom FN-konventionen för biologisk mångfald”, säger hon.

Hela enkätundersökningen finns att läsa på:
www.eu.greenpeace.org