Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Riksdagsledamöter stödjer skärpta klimatmål

Pressmeddelande - 9 februari, 2006
En majoritet av de svenska riksdagsledamöterna vill minska koldioxidutsläppen med så mycket som 30 procent eller mer till år 2020. Det visar en enkätundersökning som Greenpeace nyligen genomfört. Eftersom det nuvarande klimatmålet är en minskning med endast 4 procent till år 2010 visar undersökningen att det i riksdagen finns stöd för rejält höjda ambitioner i den kommande klimatpropositionen. Resultatet av undersökningen presenteras i en debattartikel i Göteborgs-Posten i dag.

Isbjörn på tunn is

På FN:s klimatkonferens i Montreal i december enades världens länder om att förlänga Kyotoprotokollet, som innehåller bindande krav på utsläppsminskningar. Nästa steg är att bestämma hur mycket utsläppen ska minska efter år 2012, då den första åtagandeperioden löper ut. EU har redan enats om att de egna utsläppen bör minska med 15–30 procent senast år 2020.

Regeringen och samarbetspartierna förhandlar just nu om en ny svensk klimatproposition. Nyligen genomförde Greenpeace en undersökning av de svenska riksdagsledamöternas syn på klimatproblemet och behovet av fortsatta åtgärder för att begränsa klimatförändringarna. Syftet var att kartlägga vilket intresse och stöd som finns i riksdagen för att minska utsläppen av växthusgaser efter år 2012. Resultatet visar att en majoritet i form av 57 procent av riksdagsledamöterna anser att klimatfrågan är mycket viktig. Nästan lika många, eller 55 procent av riksdagsledamöterna, tycker att utsläppen bör minska med 30 procent eller mer till år 2020.

- Resultatet av vår undersökning visar att många i riksdagen är överens om klimatfrågans betydelse och att det finns en vilja att agera som går tvärs över partigränserna. säger Camilla Funke, klimattalesperson för Greenpeace. 

- Med tanke på att det nuvarande målet är att minska utsläppen med blygsamma 4 procent till år 2010 finns det helt klart ett starkt stöd i riksdagen för att rejält höja ambitionerna i klimatpolitiken, avslutar Camilla Funke.

Se bakgrundsinformation om undersökningen
Debattartikel i Göteborgsposten