Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Stora Enso krävs på samhällsansvar på bolagsstämma

Pressmeddelande - 22 mars, 2005
Skogsbolaget Stora Ensos bolagsstämma tar idag upp några aktieägares initiativ att stoppa köp av virke från betesmarkerna i det samiska hembygdsområdet i Finland. Skälet är att Stora Enso köper upp merparten av det finska statsägda bolaget Forststyrelsens virke från det samiska hembygdsområdet i finska Lappland. Den svenska största ägaren i Stora Enso är Knut och Alice Wallenbergs stiftelse med över 20 procent av rösterna.
Forststyrelsens största enskilda kund är Stora Enso. Företaget köper cirka 40 procent av Forststyrelsens virke varje år. Aktieägarförslaget uppmanar Stora Enso att inte köpa det virke från Forsstyrelsen som kommer från områden i samernas marker i Enare som anses särskilt värdefulla för renskötsel och som renbetesmarker.

– Wallenbergstiftelsen har nu en möjlighet att se till att gammelskogar som är viktiga för renskötseln bevaras, säger Patrik Eriksson, Greenpeace skogstalesperson i Sverige. En stiftelse som många gånger stödjer forskning inom miljö och hållbar utveckling borde se till att de bolag som man investerar i inte bidrar till skövling av gammelskogen.

Aktieägarnas initiativ presenterades av samerna Pauliina Feodoroff och Janne Saijets som båda kommer från Enare, i norra Finland.

– Som minoritet har vi samer alltid varit tvungna att backa för att bana vägen åt ”viktigare” markanvändning. De avverkningar som pågår i renskötarnas skogar har avancerat så långt att vi inte kan pruta på våra krav att skydda skogarna. Om vi backar nu finns det snart inga skogar kvar att försvara, säger Feodoroff.

– Det handlar om vår kultur, vår livsstil och om minoritetsskydd. Det är en skam att Finland talar för ursprungsbefolkningars rättigheter på internationella möten samtidigt som man kuvar sin egen ursprungsbefolkning i Enare, säger Janne Saijets.

Den andra mars etablerade Greenpeace en skogsstation i en av de hotade gammelskogarna för att sätta fokus på Forsstyrelsens och pappersföretagens roll i förstörelsen. En stor internationell kund till Stora Enso, Xerox Corporation (USA), har därefter, informerat Greenpeace i ett brev den 11 mars att bolagets kopieringspapper inte längre kommer att innehålla några fibrer från skogarna i norra Finland som är viktiga för renskötseln.

– Stora Enso måste se över sin roll som uppköpare av virket. Företaget borde lyssna på sina kunder och försvara vikten av att bevara gammelskogarna som är viktiga för renskötseln, istället för att förvandla dem till cellulosa, säger Patrik Eriksson på Greenpeace.

Ämnen