Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Svag aktionsplan - dödsstöten för Östersjön

Pressmeddelande - 27 augusti, 2007
Greenpeace överlämnade idag en hink med alger och död torsk till deltagarna i HELCOM-mötet, som denna vecka träffas i Helsingfors för att försöka komma överens om de viktigaste detaljerna i aktionsplanen för Östersjön, Baltic Sea Action Plan.

Alger och död torsk som levererades av Greenpeace till HELCOM-mötet i Helsingfors. 25% av Östersjöns bottnar är redan döda på grund av övergödning och Greenpeace kräver ett snabbt och kraftfullt ingripande för att motverka den ekologiska krisen i Östersjön.

HELCOM, även känt som Helsingforskommissionen, är en mellanstatlig organisation där alla de nio Östersjöländerna och EU ingår. Organisationen arbetar för att skydda Östersjön från alla typer av föroreningar och andra hot. Men mycket tyder på att länderna inte kommer att komma överens om de åtgärder som är nödvändiga för att rädda Östersjön.

Greenpeace-aktivisterna höll därför upp en banderoll med texten ”Weak action plan – dead Baltic Sea”.

- Vi vill ha en aktionsplan som hjälper till att återskapa ett levande Östersjön, inte en som ser till att Östersjön dör, säger Staffan Danielsson och fortsätter:

-  Tjugofem procent av Östersjöns havsbotten är redan död – det är ett otäckt världsrekord. Algerna och den döda fisken är en påminnelse till HELCOM att utanför detta möte håller övergödning och överfiske på att döda Östersjön.

Baltic Sea Action Plan lanserades 2005. Dagens möte ett av flera viktiga möten där medlemsländerna ska besluta om nyckeldetaljerna i planen. Meningsskiljaktigheter eller försök att urvattna föreslagna lösningar riskerar att resultera i en svag och ineffektiv aktionsplan för Östersjön, eller i ingen plan alls.

Det finns många som hoppas på att detta möte ska leda till åtgärder mot kända källor till föroreningar, som industriellt jordbruk och kommunalt avloppsvatten – huvudorsakerna till den övergödning som orsakar algblomning – samt till fler marina reservat.

- HELCOMs experter verkar överens om problemen och även om orsakerna till problemen. Ändå verkar de oförmögna att fatta bindande beslut. Vårt budskap är mycket enkelt – snälla lägg den nationella politiken åt sidan och besluta er för att agera nu innan det är för sent för Östersjön, säger Staffan Danielsson.

Ämnen