Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Svenska regeringen tillåter GMO i utsäde

Pressmeddelande - 14 oktober, 2002
Som en reaktion på EU-kommissionens förslag att tillåta mellan 0.3 och 0.7 procent av genmanipulerade organismer (GMO) i konventionellt utsäde utan märkning, har idag en skrivelse lämnats in till EU-kommissionärerna Franz Fischler (jordbruk) och David Byrne (konsumentskydd). Bakom skrivelsen ”SOS Save our Seeds”, som kräver nolltolerans mot GMO i det utsäde som säljs och odlas i Europa, står drygt 300 europeiska miljö-, lantbruks- och konsumentorganisationer, med mer än 25 miljoner medlemmar. Organisationerna varnar för att EU-kommissionens föreslag kommer att resultera i att lantbrukare varje år skulle plantera ca 7 miljarder GMO-växter, utan att veta om det, och utan en möjlighet att undvika denna oönskade odling.
”EU-kommissionen är på väg att ge bioteknikföretagen en rättighet att förorena europeiskt jordbruk, trots att denna industri totalt har misslyckats med att övertyga folk om sina GMO produkter,” säger Benedikt Haerlin, en av organisatörerna bakom skrivelsen. ”Detta är ett slag i ansiktet på 70 procent av konsumenterna, och en liknande majoritet av lantbrukare i Europa, som förkastar GMO i livsmedel och utsäde. Det kommer att kosta lantbrukare, livsmedelstillverkare och återförsäljare miljontals Euro bara för att man vill tillfredsställa några få transnationella bioteknikföretag.”

Trots de omfattande politiska konsekvenser som utsädesdirektivet kan få, behandlas det fortfarande som ett rutinmässigt tekniskt ärende av en icke folkvald teknisk kommitté inom EU. ”Det har varken förekommit någon debatt i EU-parlamentet eller svenska riksdagen i denna fråga,” säger Pernilla Svenberg på Greenpeace. ”Det enda acceptabla när det gäller att ta beslut om förorening med GMO i utsäde, är genom full insyn och medverkan av de folkvalda representanterna för EU:s medborgare, samt jordbruks- och miljöministrar.” Pernilla Svenberg riktar även häftig kritik mot Sverige, som ännu inte har tagit någon officiell position när det gäller tröskelvärdena på 0.3 och 0.7 procent, men heller inte motsatt sig de förslag som lagts fram i kommittén.

”Lantbrukare har rätt att veta och själva besluta vad de ska plantera” säger Alois Marx från Cordination Paysanne Européenne, Europeiska Föreningen för små lantbrukare. – Vem ska betala för våra förluster om vi inte längre kan leverera GMO-fria produkter?


EU-kommissionens föreslagna direktiv kommer att:
- leda till genetisk förorening på ca 10 % av den europeiska lantbruksarealen.
- tillåta slumpartad och okontrollerad utsättning av ca 7 miljarder
genmanipulerade växter i EU varje år.
- skapa ekonomiska problem för lantbrukarna och en ökad användning av föråldrade och farliga bekämpningsmedel.
-öka kostnaderna för att odla GMO-fria grödor med flera hundra miljoner Euro.
- hota den ekologiska och konventionella växtförädlingen.
- undergräva lantbrukarnas rätt till att själva välja, spara och kontrollera utsädet.
- genomdriva ett kontroversiellt beslut genom en odemokratisk process.

Så har processen gått i EU:
- Sedan 1999 har det vid ett antal tillfällen påträffats inblandning av GMO både i konventionellt och ekologiskt utsäde. I flertalet fall har resultatet blivit att både utsäde och grödor dragits tillbaka eller förstörts, med stora ekonomiska konsekvenser.
- Efter ett antal skandaler med genetiskt förorenat utsäde ingick EU-kommissionen i juni 2000, ett provisoriskt avtal om nolltolerans för icke godkända gmo-varianter i utsäde, samt en övre gräns på 0.5% för inom EU godkända sorter.
- EU-kommissionens direktorat för Konsumentskydd (DG SANCO) påtog sig
efter detta att utarbeta en förordning om GMO-förorening med hjälp av en liten teknisk kommitté: The Standing Committee for Seeds and Reproductive Materials for Agrculture, Horticulture and Forestry.
- EU-kommissionens förslag kommer att tillåta 0.3% GMO-förorening för rapsfrön, 0.5 % för majs, sockerbetor, potatis,
tomater och bomull och 0.7 % för soja. Detta innebär att bioteknikföretagen som
tillverkar GMO-produkterna får rätt att förorena både konventionellt och ekologiskt utsäde upp till dessa nivåer.
- Efter en lyckad lobbyinsats från Europeiska utsädesproducenter och
bioteknikindustrin är de föreslagna reglerna nu på väg att godkännas.
- Varken Europeiska parlamentet eller Ministerrådet har varit inblandande i beslutsprocessen.