Rapporter och dokument

Här hittar du alla Greenpeace rapporter och dokument. Sortera utifrån kampanj med rullgardinsmenyn nedan till höger.

De senaste uppdateringarna

 

Grön elektronik: 15e upplagan - maj 2010

Dokument | 25 maj, 2010 på 0:00

Listan rankar ledande mobiltelefon- och datortillverkare efter gobal policy och praxis då det gäller att eliminera giftiga ämnen och ta ansvar för produkterna då de förbrukats. Företagen rankas efter den information som finns allmänt tillgänglig...

Left in the Dust - Arivas radioaktiva arv i Nigers ökenstäder

Dokument | 6 maj, 2010 på 0:00

Niger är ett av världens fattigaste länder. Mer än 40% av barnen är underviktiga för sin ålder, det råder stor brist på vatten - särskillt rent vatten - och nästan tre fjärdedelar av befolkninen är analfabeter. Här utvinner den franska...

Spaniens fiskeflottas destruktiva agerande

Dokument | 3 maj, 2010 på 12:44

Spanien är Europas största fiskenation, vars flotta representerar nästan en fjärdedel av Europeiska Unionens totala fiskekapacitet och får mest stöd inom EU. Mellan 2000 -2006 fick Spanien nästan 50 procent av EU:s fiskebidrag, motsvarande ca 1.6...

Cool IT

Dokument | 29 april, 2010 på 19:10

Cool IT utvärderar för tredje gången hur de globala IT-företagen klarar klimatutmaningen. Ledande IT-företag rankas utifrån hur mycket energi deras datornätverk förbrukar och vilka IT-lösningar som begränsar utsläppen av växthusgaser.

Vad är problemet med genförändrad potatis?

Dokument | 28 april, 2010 på 0:00

I slutet av mars godkände Jordbruksverket odling av den genmanipulerade potatisen Amflora för användning inom industrin. Det kommer att vara den första genmodifierade potatisen som kan odlas storskaligt i Europa. Ur ett hälsoperspektiv är...

Caught Red-Handed: Nestlés användning av palmolja får förödande konsekvenser för...

Dokument | 17 mars, 2010 på 8:15

Nestlé använder palmolja från förstörda indonesiska regnskogar och torvmarker i produkter som Kit Kat, vilket både vilket utsätter de redan utrotningshotade orangutangerna för risken att helt utplånas och dessutom accelererar de negativa...

Handelsförbud sista chansen för den blåfenade tonfisken

Dokument | 16 mars, 2010 på 0:00

Den femtonde konferensen inom CITES den 13-25 mars innebär en viktig möjlighet att införa ett kraftfullt skydd för vissa marina nyckelarter. En viktig punkt under årets möte är förslag 19, där Monaco går i bräschen för att lista blåfenad tonfisk...

Krav om miljøinformasjon om fiskeråstoff i fôr- og helsekostprodukter

Dokument | 12 mars, 2010 på 0:00

Brev från Greenpeace till norska fiskfoderföretag, fiskeri- och havsbruksnäringens landsorganisation, FHL, och ett urval av norska hälsokostproducenter med frågor om spårbarhet och miljöåtgärder relaterade till importerad fiskolja. Varken...

Vad är de verkliga kostnaderna för GMO?

Dokument | 4 mars, 2010 på 0:00

Medan GMO-industrin fortsätter att hävda att genetiskt modifierade organismer (GMO) är lösningen på alla möjliga och omöjliga problem, ser vi den bistra verkligheten ute på fält och på marknaden. De många personliga berättelser som finns från...

Seas for sale

Dokument | 16 februari, 2010 på 0:00

Scandinavian retailers response to need for seafood sustainability

91 - 100 av 379 resultat.